tukyry_logo_1pienempi.jpg

Kannanotto Turun yliopiston opintotietojärjestelmä Opsun kehityksestä

Turun kauppatieteiden ylioppilaat, TuKY ry, ottaa kunnioittavasti kantaa Turun yliopiston opintotietojärjestelmä Opsun kehityksestä ja ilmaisee syvän huolensa sen nykytilasta.

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n mielestä Opsun nykytila ei luo mahdollisuutta opiskelijatietojärjestelmän aikataulunmukaiseen käyttöönottoon niiden määräysten mukaisesti, miten yhdistymissopimus sitä velvoittaa. Opsun kehitystyö on useassa eri vaiheessa viivästynyt ja sen toteutusta ei ole voitu suorittaa hankkeen vaatimassa aikataulussa. TuKY ry on aktiivisesti osallistunut järjestelmän pilotointiin kauppakorkeakoulussa ja kerännyt kahteen Opsun pilotointiin yhteensä yli tuhat opiskelijaa. Sen jäsenet ovat myös osallistuneet hankkeen ohjaus- ja projektiryhmän toimintaan rakentavina jäseninä. Kumpikin pilotti epäonnistui täysin projektin teknillisen valmistelun puutteellisuuden takia. Kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet kumpaankin testiin ennakkoluulottomasti ja avoimesti, mutta kokevat molempien testien toteutustason ja ennakkovalmistelujen puutteen heitä aliarvioivaksi ja epäammattimaiseksi.

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ei koe kykenevänsä sitoutumaan kolmanteen pilottikokeeseen aiempien pilottien kokemuksien takia. Emme myöskään usko, että on mahdollista kerätä riittävää opiskelijamäärää seuraavaan pilottiin niiden syiden takia, jotka ovat johtaneet aiempien pilottien epäonnistumiseen. Erityisesti 10.3. suoritetun pilotin epäonnistumisen näkyvä syy aiheutti opiskelijoissa julkista turhautumista ja vihaa heidän panoksensa aliarviointia kohtaan. Tämä esiintyi niin fyysisesti koulun käytävillä, kuin sosiaalisessa mediassa ilmenneiden kymmenien mielipiteiden muodossa.

Vaadimme opiskelijoiden opintotietojärjestelmä Opsun siirtymisaikataulun muuttamista siten, että lukuvuoden 1. periodin opiskelijailmoittautuminen suoritetaan nykyisin käytössä olevaan WebOodi-järjestelmään. Koemme yhteisen opiskelijatietojärjestelmän kehityksen kaikkia osapuolia palvelevaksi ja sitoudumme edelleen sen kehitykseen, mutta emme koe, että opiskelijatietojärjestelmä Opsun nykytila mahdollistaa yhdistymissopimuksen mukaisen palvelun sen alkuperäisessä aikataulussa

 

Turussa 10.3.2011

 

TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N PUOLESTA

 

Juho Harmaa                                                
Tommi-Juhani Jokinen

hallituksen
puheenjohtaja                              hallituksen varapuheenjohtaja

 

Jakelu:

Keijo Virtanen, yliopiston rehtori
Tapio Reponen, yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori
Yrjö Saarikko, yliopiston tietohallintojohtaja
Petri Sjöblom, yliopiston opintohallinnon johtaja
Satu Lähteenmäki, kauppakorkeakoulun johtaja
Hannu Salmela, kauppakorkeakoulun varajohtaja
Rauli Elenius, TYY:n hallituksen puheenjohtaja