turun_ky_hakee-2.jpg

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY
ry) hakee toiminnanjohtajaa 1.4.2010 alkavaan työsuhteeseen. Toiminnanjohtaja
vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta sekä huolehtii yhdistyksen toiminnasta
yhdessä hallituksen kanssa.

 

 

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu muun
muassa:

 • TuKY ry:n toimistonhoito ja
  päivystyksistä huolehtiminen
 • Parkin kiinteistön hallinnointi
  yhdessä klubimestarin kanssa
 • Leijonanosa TuKY ry:n
  talousasioiden hoidosta eli palkanlaskenta, laskujen maksu, kirjanpito,
  tilinpäätös, viranomaisilmoitukset ja talousasioista raportointi
  päättäville elimille
 • Yhteydenpito korkeakoulun suuntaan

 

Hakijalta edellytetään:

 • Hyvää perehtyneisyyttä Turun KY:n
  toimintaan
 • Kokemusta taloudenhoidosta ja
  kirjanpidosta
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja
  kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään

 

Eduksi luetaan:

 • Korkeakoulututkinto
 • Muiden opiskelijajärjestöjen
  tuntemus
 • Aikaisempi toiminta Turun KY:ssa

 

Tarjoamme: 

 • Monipuolisen ja itsenäisen
  tehtävänkuvan
 • Nuorekkaan työyhteisön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta opintojen
  oheen

 

Toiminnanjohtajan työsuhde on osa-aikainen, 20
h/vko ja palkkaus 619,50 EUR/kk. Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva.

Toiminnanjohtaja voi kesäkuukausina
halutessaan tehdä myös muita kesätöitä.

 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee
toimittaa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n puheenjohtaja Juho Harmaalle
sähköpostitse osoitteeseen ky-hallitus-pj@tse.fi tai postitse osoitteeseen Turun kauppatieteiden
ylioppilaat ry, Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto 28.2.2011
mennessä.
Haastattelut pidetään viikolla 9 ja 10.

 

Lisätietoja tehtävään liittyen antaa
toiminnanjohtaja Emma Mikkilä sähköpostitse ky-toiminnanjohtaja@tse.fi.