Ylioppilaskuntamme edustajisto saavutti tällä viikolla puolimatkan krouvin, kun vuoden viimeisessä kokouksessa päätettiin jälleen tulevan vuoden henkilövalinnoista sekä muutamista asiakysymyksistä. 5.12.2012 järjestettyyn kokoukseen osallistui luonnollisesti koko TuKY-listan 9 edaattorin joukko, siitäkin huolimatta, että muitakin kuin allekirjoittanutta houkutteli jo hyvää vauhtia PMPJ-sitsit ja bileet Rehtorinpellonkadun toisella puolella. Mutta mitäpä emme yhteisen hyvän ja paremman huomisen vuoksi Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden eteen tekisi?

Ehdottomasti kokouksen mielenkiintoisin osio oli tulevan vuoden hallituksen valinta ylioppilaskunnalle. Hallitusvalintaprosessia on kehitetty vuoden takaiseen verrattuna avoimempaan suuntaan ja tämän vuoden uutuuksina kaikki hallitusehdokkaat saivat lyhyesti esitellä itsensä ja vastailla muutamiin kysymyksiin jo ennakkoon. Nämä ennakkotiedot julkaistiin TYYn internetsivuilla kaikkien ylioppilaskunnan jäsenten luettavaksi. Jokaista hallitustyrkkyä myös haastateltiin ennen neuvottelujen alkua. Kun viime vuonna haastatteluja olivat seuraamassa vain jokaisen ryhmän neuvottelijat oli tätäkin puolta avattu julkisempaan suuntaan tänä vuonna, kun kaikki haastattelut videoitiin ja nämä tallenteet julkaistiin jokaisen edustajiston jäsenen katseltavaksi. Tämän voisi ainakin kuvitella pienetävän yksittäisten hallitusneuvottelijoiden valtaa, sillä aivan ketä tahansa ei hallitukseen voi sopia oman tausta ryhmän antaessa tarkempia suosituksia ja ehtoja omien ääniensä käytölle. Ehdokkaiden grillausprosessi oli siis nyt hyvin saman henkinen kuin TuKYn omassa hallitusvalinnassakin vaikkakin valinta- ja vaalitavat eroavat toisistaan merkittävästi. Kaiken kaikkiaan TYYn hallitusvalinnan kehittäminen ja suurempi avoimuus ovat ainakin omasta mielestäni menossa juuri oikeaan suuntaan.

Edellisvuoteen verrattuna lähtökohdat edustajiston kokoukseen olivat huomattavan hyvät, sillä neuvottelujen lopputulos oli saatu muovattua huomattavasti TuKYn kannalta mieluisampaan suuntaan. Aamupäivällä ennen edustajiston kokousta käydyissä neuvotteluissa päädyttiin 1+5-lopputulemaan, jossa siis käytännössä määriteltiin hallituksen puheenjohtaja sekä viisi hallituksen jäsentä, yhden hallituspaikan jäädessä avoimeksi. Tähän muodostuneeseen pakettiin TuKY-listan neuvottelijat Juho Harmaa ja allekirjoittanut onnistuimme saamaan hyvin pitkälti läpi lähes kaikki tavoitteemme: oma ehdokkaamme Aku Kähkönen, tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun mahdollisimman laaja edustus, pätevimmät henkilöt ja perinteisellä vasemmisto-oikeisto-asetelmalla katsottuna mahdollisimman hyvä tasapaino. Pyrimme myös saamaan edustajistossa usein kanssamme samoilla linjoilla asiakysymyksissä olevan Kokoomuksen ehdokkaan neuvoteltua pakettiin, mutta valitettavasti tämä ei muille hallituspaketissa oleville ryhmille tuntunut sopivan. Tasapainon säilyttämiseksi LexTuKYTyTe-vaalirenkaamme neuvottelijat kuitenkin pysyivät tiukkoina siitä, että Vihreän vasemmiston ehdokasta ei myöskään tähän valmiiksi neuvoteltuun pakettiin otettu. Illan edustajiston kokouksessa toki kenellä tahansa oli oikeus esittää omaa ehdokastaan tuohon 1+5-paketin kuudennelle hallituspaikalle, eikä myöskään täysin uuden listan esittämistä luonnollisesti ole millään tavoin kielletty. Hallitusneuvottelujen lopputulemana tehdyn sopimuksen perusteella tosin 1+5-paketin henkilöt eivät olleet käytettävissä mahdollisiin muihin listoihin, jossa kaikki paketin kuusi henkilöä eivät olisi mukana.

Muodostuneen paketin seurauksena matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoita edustava Hybridiaani jättikin loppujen lopuksi edustajiston kokouksessa esittämättä hallituksen puheenjohtajaksi omaa ehdokastaan, joten edustajisto valitsi TYYn hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 yksimielisesti Heikki Isotalon (taustaryhmä: Vihreä lista ja tieteenalayksikkö hum.tdk). Hallituksen jäsenet valitaan listavaalilla ja esityksiä tuli edustajistossa kaksi. Molemmissa listoissa oli 1+5-sopimuksen mukaisesti seuraavat viisi myös hallitukseen valittua henkilöä: Aku Kähkönen (TuKY-lista, TuKKK), Juho Wilska (Vihreä lista, hum.tdk), Essi Karvonen (Soihdunkantajat, yht.tdk), Tero Ahlgren (Humanistilista, hum.tdk) ja Henna Henriksson (Hybridiaani, mat-lu.tdk). Viimeisella hallituspaikalle omaa ehdokastaan esittivät Vihreä vasemmisto ja Turun opiskelijoiden sosiaalidemokraattinen yhdistys – TOSY. Näistä hallituksen kuudenneksi jäseneksi valituksi tuli Petra Petonen (TOSY, yht.tdk). Hallituksesta tuli siis myös kokonaisuudessaan varsin hyvin TuKY-listan preferenssejä noudatteleva ja edustajiston konsensuksen mukaisesti myös sukupuolipariteetin mukaisesti jakautunut 4 miestä ja 3 naista.

Hallitusvalinnan jälkeen valittiin ylioppilaskunnalle uusi varapuheenjohtaja, ehkä tuttavallisemmin edustajiston varapuheenjohtaja. Ehdokka oli kolme ehdokasta, joista edustajiston enemmistö valitsi suoraa enimmäisellä kierroksella uudeksi varapuheenjohtajaksi Joel Holménin (TYY Terveeksi, lääk.tdk). Vaalirenkaamme menestyi siis näissä tärkeimmissä henkilövaaleissa mitä erinomaisimmin ja on mukavaa nähdä, että myös lääketieteen opiskelijat ovat jälleen aktivoituneet ylioppilaskuntatoiminnassa.

Kokouksen jälkimmäisellä puoliskolla valittiin ensi vuoden valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet, palautettiin TYYn yhdenvertaisuusohjelma valmisteluun ja valittiin ylioppilaskunnan tilintarkastajiksi TuKY ry:nkin pitkäaikainen yhteistyökumppani tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers.

 

Yhtenäisemmän ja avoimemman ylioppilaskunnan puolesta,

Tommi-Juhani Jokinen
TuKY-listan vararyhmäpuheenjohtaja

Kirjoittaja toimi TYYn hallitusneuvotteluissa TuKY-listan neuvottelijana.

 

TuKYn edustajat TYYn luottamustoimissa vuonna 2013:
Edustajiston varsinaiset jäsenet: PJ Ville Valkonen, Aleksi Väänänen, Joonas Ollonqvist, Juho Harmaa, Jussi Nieminen, Otto Sulin, Suvi Kaskimäki, Tommi-Juhani Jokinen, Ida Peltonen
Hallitus: Aku Kähkönen
Taloustoimikunta: PJ Otto Sulin, Kalle Syrjälä, Ristomatti Vahe
Alayhdistysvaliokunta: Maiju Pohjola, Otto Rouhiainen, Aleksi Väänänen
Edunvalvontavaliokunta: PJ Petri Rautiainen, Sonja Lemmetty, Jarkko Louhelainen
Kansainvälisten asioiden valiokunta: Milla Anttonen, Timo Kovala, Laura Pinjamaa
Kulttuurivaliokunta: Ilona Häsänen
Ravintolavaliokunta: Ossi Tursas
Ympäristövaliokunta: Ida Peltonen