TURUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN JOHTOKUNTAAN HAETAAN YHTÄ
VARSINAISTA JA KAHTA VARAJÄSENTÄ 14.1.2011 ALKAVAKSI JA 31.3.2012
LOPPUVAKSI KAUDEKSI 
Kauppakorkeakoulun johtokunta on keskeinen opiskelijoiden edunvalvonnan
paikka ja kauppakorkeakoulun korkein päättävä elin. Opiskelijajäsenen
valitsemisessa kiinnitetään huomiota mm. aiempaan kokemukseen
korkeakouluhallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta.
Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä
hakemus (www.tyy.fi). Hakemus ja siihen liitettävä vapaamuotoinen
motivaatiokirje palautetaan osoitteeseen tyy-koposihteeri@utu.fi
perjantaihin 7.1.2011 klo 12 mennessä. Valinnat tehdään viikolla 2
pidettävässä TYYn hallituksen kokouksessa. Valinta tehdään yhteistyössä
kauppakorkeakoulun aine- ja tiedekuntajärjestöjen kanssa, ja
järjestöiltä pyydetään lausunto hakijoista ennen kuin TYYn hallitus
päättää johtokunnan täydentämisestä.
Kauppakorkeakoulun johtokunnan tehtäviin kuuluu  mm. kehittää
kauppakorkeakoulun opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää
kauppakorkeakoululle myönnettyjen voimavarojen jakamisen
suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja
lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys
kauppakorkeakouluun vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä
ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on
opiskelijoita.
Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt,
joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi
korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin
tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden
edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut
läsnäolevaksi. Kauppakorkeakoulun johtokunnan opiskelijajäseniä
valittaessa hakukelpoisia ovat vain kauppakorkeakoulun  opiskelijat.
Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa,
vähintään kuusi kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon.
Päätoimisuuden rajana pidetään 20 tuntia viikossa.
Lisätietoja:
koulutuspoliittinen sihteeri Jukka Vornanen, tyy-koposihteeri@utu.fi,
puh. (02) 276 9613