Työssä jaksaminen ja työkyky ovat kaikille tuttuja huolenaiheita – mutta entäpä opiskeluissa jaksaminen ja opiskelukyky? Ne on alettu huomata vasta viime aikoina, ja nyt olemme saaneet valmiiksi ensimmäiset opiskelukykysuositukset yliopistoille.

Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston Kyky-hanke on koonnut maamme yliopistojen opiskelukykyä tukevia hyviä käytäntöjä, joita levittämällä ja hyödyntämällä opintojen etenemistä ja niissä jaksamista voidaan tukea kaikkialla entistä paremmin. Opiskelukyvyn tuentarvetta ovat lisänneet opintoaikojen lyhentämisen, opiskelijoiden moninaisuuden lisääntymisen ja työurien pidentämisen vaatimukset.

Yliopistot voivat edistää opiskelukykyä vaikuttamalla opetus- ja ohjaustoimintaan, opiskeluympäristöön, opiskelutaitoihin sekä opiskelijoiden voimavaroihin. Opiskelukykysuositusten mukaan keskeistä on, että opiskelukyvyn tukeminen kuuluu opintoihin. ”Tämä sisältää esimerkiksi opiskelutaitojen, opiskelukunnon eli fyysisen ja psyykkisen jaksamisen sekä työelämävalmiuksien edistämisen”, sanoo hankkeen suunnittelija Johanna Kujala.

Toinen suositusten keskeinen teema on yhteisöllisyys, jonka tukemiselle on suurta tarvetta. Esimerkiksi ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tuoreen tutkimuksen mukaan vain hieman yli puolet korkeakoulujen opiskelijoista kokee kuuluvansa johonkin opiskeluun liittyvään ryhmään. Yhteisöllisyyttä tukevia keinoja ovat esimerkiksi vuorovaikutusta tukevat tilat, osallistavat opetus- ja opiskelukäytännöt sekä opiskelijoiden toisilleen antama ohjaus ja tuki. Myös henkilöstön työkyvystä huolehtiminen on opiskelukykyä edistävää.

Kolmas keskeinen suositus käsittelee opiskelukyvyn edistämisen järjestämistä. Sen tulisi olla suunnitelmallista ja kuulua koko yliopistoyhteisölle, kuten yliopiston johdolle, tiedekunnille ja opiskelijajärjestöille. ”Opiskelu on opiskelijan työtä, oppilaitos hänen työpaikkansa ja opiskelukyky hänen työkykyään, josta yliopistojen tulisi vastuullisena työnantajana huolehtia” muistuttaa Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Jussi Rauvola.

Hyvä opiskelukyky antaa pohjan tulevalle työkyvylle ja työelämässä tarvittavalle osaamiselle.

Toteutimme hankkeen Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston tuella ja opetusministeriön rahoituksella. Opiskelukykysuositukset ja hyvät käytännöt julkaistaan 25.11. ja ne löytyvät osoitteesta http://www.syl.fi

Lisätietoja:

Kyky-hankkeen projektisuunnittelija Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, 044 7800 229, johanna.kujala@syl.fi