Turun KY hakee reipasta toiminnanjohtajaa 1.4.2013 alkavaan työsuhteeseen. Toiminnanjohtaja huolehtii yhdistyksen toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Turun KY:n toimistonhoito ja päivystyksistä huolehtiminen
 • Parkin kiinteistön hallinnointi yhdessä kuntamestarin kanssa
 • Päivittäisestä viestinnästä vastaaminen yhdessä viestintävastaavan kanssa
 • Turun KY:n hallituksen sihteerinä toimiminen
 • Edunvalvonnalliset tehtävät
 • Yhteydenpito sidosryhmiin
 • Turun KY:n toimijaryhmien tukeminen

 

Hakijalta edellytetään:

 • Hyvää perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään
 • Tarkkuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta
 • Tahtoa ja kykyä kehittää aktiivista yhdistystämme

 

Eduksi luetaan:

 • Aikaisempi toiminta Turun KY:ssa tai muussa opiskelijajärjestössä
 • Edunvalvonnallinen ja viestinnällinen kokemus

 

Tarjoamme:

 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Nuorekkaan ja rennon työyhteisön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta opintojen oheen

Toiminnanjohtajan työsuhde on osa-aikainen, 15-20 h/vko. Työsuhde on määräaikainen ensimmäisen vuoden ajan, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Palkkaus on opintotukiystävällinen. Toimi mahdollistaa normaalin koulunkäynnin ja kesäkuukausina voi tehdä myös muita kesätöitä.

 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n puheenjohtaja Olli Tehikarille sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi 11.3.2013 klo 23.59 mennessä tai postitse osoitteeseen Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry, Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto 11.3.2013 mennessä. Haastattelut pidetään viikoilla 11 ja 12, ja perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen.

 

Lisätietoja tehtävään liittyen antaa toiminnanjohtaja Lotta Kaleva sähköpostitse toiminnanjohtaja@tuky.fi tai puhelimitse 040 503 1880.