logo.jpg

SEFE julkaisee vuosittain kesätyöpalkka-, alkupalkka- ja
gradupalkkiosuositukset. Suositukset perustuvat syksyllä 2008 tehtyyn
tutkimukseen sekä yleiseen ansiotason kehitykseen. Suosituksista
voit hakea tukea omiin palkkaneuvotteluihisi, mitään ehdottomia
ala- tai ylärajoja ne eivät kuitenkaan ole. Suositukset
koskevat sellaista työtä, jossa pääset käyttämään ekonomikoulutuksessa
kehittämiäsi valmiuksia.

Alkupalkkasuositus:
Ekonomien alkupalkkasuositus 2870 – 3300 €/kk yksityisellä sektorilla koulutusta vastaavissa, vakituisissa ei-esimiestehtävissä, kun opiskeluajalta ei ole pitkäaikaista työkokemusta. Suositus koskee kokonaisansioita ilman tulospalkkausta.

Kyltereiden kesätyöpalkkasuositukset:
Opintopist.: Hgin talousalue: Muu maa:
<120 op 1840 1670
120 – 180 op 1900 1750
181 – 240 op 1980 1820
240 op< 2100 1900

Pro gradu –palkkiosuositus:
Palkattaessa opiskelija työsuhteeseen pro gradu –työskentelyn ajaksi maksetaan hänelle 2200 euron kuukausipalkkaa. Kun korvaus toimeksiantona tehdystä pro gradu –tutkielmasta maksetaan muulla tavoin kuin kuukausipalkkana, suositus tällaisen korvauksen suuruudeksi on 6400 euroa. Lisäksi mikäli graduun liittyy laaja tai laajahko projektityö, joka jo sinänsä hyödyttää toimeksiantajaa, tulisi kertakorvauksessa huomioida myös tämä projektiosan aiheuttama lisätyö.