SEFE julkaisee vuosittain kesätyöpalkka-, alkupalkka- ja
gradupalkkiosuositukset. Suositukset perustuvat edellisenä vuonna
tehtyyn tutkimukseen sekä yleiseen ansiotason kehitykseen.
Suosituksista voit hakea tukea omiin palkkaneuvotteluihisi, mitään
ehdottomia alarajoja ne eivät kuitenkaan ole. Kesätyöpalkka- ja
vastavalmistuneiden palkkasuositukset on jaettu sen mukaan, sijaitseeko
työpaikka pääkaupunkiseudulla vai muualla Suomessa. Suositukset
koskevat sellaista työtä, jossa pääset käyttämään ekonomikoulutuksessa
kehittämiäsi valmiuksia.


Palkkasuositukset nähtävillä myös
SEFEn jäsensivuilla www.sefe.fi -> jäsensivut ja kylterit.netissä, www.kylterit.net.

Kesätyöpalkkasuositukset:

Opintopisteitä/opintoviikkoja: < 120 op/< 70 ov

Vuosikurssi: I-II

Helsingin seutu: 1 760 €/kk

Muu maa: 1 600 €/kk

Opintopisteitä/opintoviikkoja: 121 – 170 op/71 – 100 ov

Vuosikurssi: II-III

Helsingin seutu: 1 830 €/kk

Muu maa: 1 660 €/kk


Opintopisteitä/opintoviikkoja: 171 – 219 op/101 – 125 ov


Vuosikurssi: III-IV

Helsingin seutu: 1 930 €/kk

Muu maa: 1 750 €/kk


Opintopisteitä/opintoviikkoja: 220< op/125< ov


Vuosikurssi: IV-

Helsingin seutu: 2 050 €/kk

Muu maa: 1 850 €/kk

Vastavalmistuneen alkupalkkasuositus:


SEFE suosittelee, että
vastavalmistuneen ekonomin, joka on koulutusta vastaavassa, ei-esimiestehtävässä alkupalkka on:

Koko maa: 2 750 – 3 150 €/kk

Palkkasuosituksen oletuksena on, että henkilöllä ei ole
pitkäaikaista työkokemusta opiskeluajalta. Vaihteluväli kuvaa työn
vaativuuden ja alueellisten työmarkkinoiden vaikutusta.

Pro gradu -palkkiosuositus:

Toimeksiantona tehtävien gradujen palkkiosuositukset:

toimeksiantajan palkatessa opiskelijan työsuhteeseen 2 150 €/kk

kertakorvauksena 6 300 € (+ lisätyönä tehtävät toimeksiantajaa hyödyttävät projektit)