Hyvä kauppatieteiden opiskelija,

Turun yliopisto osallistuu eurooppalaiseen yliopistojen luokittelujärjestelmään U-Multirankiin, jonka tavoitteena on tuottaa nykyisiä rankingejä tarkempaa tietoa yliopistojen välisistä eroista.

Tärkeä osa rankingia on opiskelijakysely, johon otoksella valikoituneet 500 kauppatieteiden opiskelijaa vaikuttavat Turun yliopiston ja sen tarjoaman kauppatieteellisen koulutuksen sijoittumiseen eurooppalaisessa vertailussa. Vastausten avulla myös kehitetään kauppatieteellisen alan koulutusta Turun yliopistossa.

Opiskelijaotokseen kuuluvat ovat saaneet 6.11.2013 sähköpostiinsa linkin ja henkilökohtaisen salasanan kyselyyn. Kysely on auki vuoden loppuun saakka. Vastaathan kyselyyn, mikäli kuulut ryhmään ja olet saanut linkin sähköpostiisi.

Lisätietoja Intranetin uutisessa!