Puolison tulojen huomioimista koskeva opintotuen lainmuutos on vahvistettu 14.11.2008 ja puolison tuloja ei 1.1.2009 lukien enää huomioida opintotuen asumislisää myönnettäessä. Kela on lakimuutoksen johdosta tarkistanut kaikki maksussa olevat opintotuen asumislisät.

 • Jos sinulla on asumislisä maksussa, se korjataan automaattisesti oikeaksi 1.1.2009 lukien ja saat asiasta päätöksen joulukuussa.
 • Jos et ole aikaisemmin hakenut asumislisää tai et tällä
  hetkellä saa asumislisää puolisosi tulojen vuoksi, sinun tulee hakea
  asumislisää OTm-lomakkeella

  (tulostettava pdf-lomake
  täällä). Voit saada asumislisän tammikuun alusta lukien, jos jätät asumislisää koskevan hakemuksen Opintotoimiston opintotukisihteerille
  viimeistään tammikuun aikana. 


Nykyisessä opintotukijärjestelmässä puolison tulot vaikuttavat asumislisään