logo.jpg

LEHDISTÖTIEDOTE 17.3.2009 Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund-SEFE ry

Samanarvoisissa tehtävissä, samanlaisella kokemuksella ja tekemisellä ekonominainen ansaitsisi yksityisellä sektorilla melkein 12 prosenttia enemmän jos olisi mies. Ekonomimiesten ja -naisten selittymätön palkkaero on samalla tasolla kuin kolme vuotta sitten. Johtotehtävissä ero on kaikkein suurin, ylimmässä johdossa peräti 18 prosenttia. Valtiosektorilla palkkaerot ovat merkittävästi pienentyneet, sillä ero oli enää 5 prosenttia, SEFEn kehitysjohtaja Anja Uljas toteaa.

Tiedot perustuvat Suomen Ekonomiliitto SEFEn teettämään selvitykseen palkkauksellisesta epätasapainosta. Selvitys on tehty vuoden 2008 lokakuussa ekonomeilta kerätyn palkkatasotutkimuksen tiedoilla. Palkkaepätasapainoa selvitettiin valtio- ja kuntasektorilla yksityiseen sektoriin verrattuna sekä miesten ja naisten välistä palkkaeroa yksityis- ja valtiosektoreilla. Vastaavat selvitykset on tehty aikaisemmin vuosien 1998, 2002 ja 2005 palkkatasoaineistojen perusteella.

Valtiosektorilla ekonomi tienaa selvästi vähiten

Valtiosektorilla palkat jäävät 7 %:n päähän yksityissektorin palkoista. Vuosina 2005-2008 palkkaepätasapaino on kaventunut selvästi. Samoin valtiosektorin mies- ja naisekonomien välinen palkkaero on supistunut.

Kuntasektorilla kehitys oli päinvastainen: kokonaispalkan epätasapaino yksityiseen sektoriin verrattuna nousi kymmeneen prosenttiin, kun palkkaeron suuruus vuonna 2005 oli 7 prosenttia. Sektorien välinen palkkaero oli suurin johdon palkoissa, 20 prosenttia.

Palkkausjärjestelmillä ja palkkakartoituksilla palkkaerojen kimppuun

Palkkaerojen yhteisiä selittäviä tekijöitä ovat muun muassa asema ja tulospalkkaus. Kaikkia eroja ei kuitenkaan voida selittää. "Lähtökohta palkkaepätasapainon korjaamisessa on sen näkyväksi tekeminen", Anja Uljas muistuttaa.

Ekonominaiset työskentelevät yksityisellä sektorilla tyypillisesti tehtävissä, joissa palkka sovitaan yksilöllisesti. Yritystasolla hyvä palkkapolitiikka ja onnistunut palkkausjärjestelmä mahdollistaa oikeudenmukaisen palkkauksen. Hyvin tehty palkkakartoitus sekä siihen liittyvät korjaavat toimenpiteet parantavat yritystasolla tasa-arvoista kohtelua.

SEFEn palkkatasotutkimuksen antamat vertailutiedot ja palkkatutkan tuottama palkkaestimaatti tukevat jäseniä heidän palkkaneuvotteluissaan. Rohkeus palkka-asioiden esille nostossa vie asioita aina pieninä askelina eteenpäin. 

Lisätietoja: Kehitysjohtaja Anja Uljas, puh. 0201 299 281, anja.uljas@sefe.fi

Tutkimuspäällikkö Juha Oksanen, puh. 040 556 6671, juha.oksanen@sefe.fi

****

Suomen Ekonomiliitto SEFE ry on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden sekä alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 13 opiskelijayhteisöä. Lähes 47 000 jäsenellään SEFE on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. SEFE palvelee jäseniään heidän uransa eri käänteissä ja on ekonomien edunvalvoja työelämässä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa.