Monipuolista näkemyksiäsi talouselämästä – opiskele osuustoimintaa ja yhteisötaloutta!

 

Kevätlukukaudella 2014 on tarjolla kaikkiaan 8 Co-op -opintojaksoa:

PERUSOPINNOT:

CNS-P1 Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I (5 op), 13.1.-2.3.2014

Kurssilla käydään lävitse mikä osuuskunta on sekä mille arvoille ja periaatteille osuuskunta rakentuu. Kurssilla myös tutustutaan erityyppisiin osuuskuntiin.

CNS-P4 Osuuskuntien liiketoiminta (5 op), 13.1.-2.3.2014

Opintojaksolla tarkastellaan osuuskuntien erityispiirteitä päätöksenteon, johtamisen ja markkinoinnin näkökulmasta.

CNS-P5 Osuuskunnat ja kestävä kehitys (5 op), 13.1.-2.3.2014

Kurssin suoritettuaan opiskelijoilla on perustiedot kestävän kehityksen ja osuustoiminnan yhteyksistä ja siitä, kuinka osuuskunnat pystyvät globaalisti ja kansallisesti vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin.

AINEOPINNOT:

CNS-A1 Osuustoiminnan arvot ja periaatteet II (5 op), 13.1.-2.3.2014

Kurssilla syvennetään CNS-P1 –opintojakson tietoja osuuskuntayrittäjyydestä sekä osuustoiminnan arvoista ja periaatteista. Kurssilla tarkastellaan tiettyä osuuskuntatyyppiä tai toimialaa, jonka käytännön sovelluksia tutkitaan osuuskunnan arvojen ja periaatteiden näkökulmasta.

CNS-A2 Osuuskuntaoikeus II (5 op), 13.1.-2.3.2014

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy asettamaan CNS-P2 –kurssilla oppimansa tiedot kansallisesta osuuskuntaoikeudesta kansainväliseen viitekehykseen, esim. eurooppalaiseen ja kansainväliseen osuuskuntaoikeuteen.

CNS-A3 Osuustoiminta eri yritysmuodoissa II (5 op), 10.3.-18.5.2014

Kurssilla syvennetään CNS-P3 –opintojaksolla opittuja asioita osuustoiminnallisen liiketoiminnan monimuotoisuudesta. Opiskelija saa selkeän käsityksen siitä, mitä osuustoiminnan arvojen ja periaatteiden noudattaminen merkitsee liiketoiminnassa.

CNS-A4 Osuuskuntien kilpailuetujen kehittäminen (5 op), 10.3.-18.5.2014

Kurssin tavoitteena on osuuskuntien kilpailuetujen ymmärtäminen osuustoiminnan periaatteiden ja arvojen pohjalta. Opiskelijat oppivat kehittämään ratkaisuja perustuen todellisiin osuuskuntiin.

CNS-A5 Osuustoiminnan tutkimus (5 op), 10.3.-18.5.2014

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa järjestää tutkimusraportin eri osiot valittua lähestymistapaa palvelevaan järjestykseen, erotella raportin eri osien tehtävät kokonaisuudessa ja paikantaa tutkimusraportissa tutkimuksen arvioinnin kannalta olennaista tietoa.

 

Opintojaksot valittavana myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kuuden opintopisteen opintorakenteeseen sopivana. Perusopinto-jaksot ovat opiskeltavissa myös Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa. Ilmoittautumiset opintojaksoille 5 päivää ennen kurssin alkua.

Ilmoittautumiset opintojaksoille alla tämän linkin kautta:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/43289/lomake.html

Lisätiedot, ja mm. tarkemmat kurssikuvaukset löytyvät verkkosivuiltamme:
www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/opetus.htm sekä

Opintosuunnittelija Vesa Rouhiaiselta: vesa.rouhiainen@helsinki.fi tai 044 555 6774

 

Co op Network Studies on myös Facebookissa:
https://www.facebook.com/#!/groups/125856199834/
Varmista paikkasi ja ilmoittaudu haluamallesi opintojaksolle!

Co-op Network Studies on yliopistoverkosto, joka tarjoaa osuustoiminnan ja yhteisö-talouden opintoja sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta.

Osuustoiminta on yhteistoimintaa, jota jäsenet harjoittavat toteuttaakseen yhteisiä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tavoitteitaan. Yhteisötalous on osuuskuntien, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden harjoittamaa taloudellista toimintaa, jonka tavoitteena on yhteistyön avulla edistää sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää hyvinvointia.

 

Opintokokonaisuuden suoritettuasi saat kattavan näkemyksen talouselämän monipuolisuudesta. Kursseista CNS-P1, CNS-P2 ja CNS-P3 tulee suorittaa ennen muita kursseja, muuten voit vapaasti valita ne opintojaksot, jotka kiinnostavat sinua. Verkostomme jäsenyliopiston opiskelijana sinulla on automaattisesti opiskeluoikeus kaikilla opintojaksoillamme. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

 

Kursseillamme käsiteltävät asiat ovat ajankohtaisia ja niiden pohjalta sinun on mahdollista jatkaa menestyksekkäästi opintojasi tai rakentaa uraasi haastavassa ja monipuolisessa toimintaympäristössä.

Verkostoon kuuluu 8 suomalaista yliopistoa. Opetuksen suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä.

 

 

Vesa Rouhiainen (FM)

Opintosuunnittelija

Coop Network Studies

Rural Studies

 

Helsingin yliopisto

Ruralia-instituutti

Lönnrotinkatu 7

50100 Mikkeli

Puh: 044 555 6774

E-mail: Vesa.Rouhiainen@Helsinki.fi

Ruralia-instituutti: www.helsinki.fi/ruralia

Coop-opinnot: www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop

Rural Studies –opinnot: www.ruralstudies.fi

 

 

Olemme osa Mikkelin yliopistokeskusta – www.muc.fi