Opsun kehittämistä varten pystytetty projektiryhmä on kokoontunut koko syksyn tiivisti noin kahden viikon välein, ja lisäksi useat eri toimijat sekä tietohallinnossa että opintohallinnossa ovat työskennelleet systemaattisesti opsun toimintojen kehittämiseksi koko syksyn.

Syksyn kuluessa on päätetty kehittää kurssi-ilmoittautumisjärjestelmää ja tähän kehitystyöhön sisältyy mm. nopeuteen perustuva ilmoittautuminen. Kurssi-ilmoittautumisjärjestelmä pyritään myös muutoin saada toiminnoiltaan vastaamaan mahdollisimman paljon oodissa olevaa kurssi-ilmoittautumisjärjestelmää.

Nopeuteen perustuvaa ilmoittautumisjärjestelmää on tarkoitus testata helmikuussa ja testitilanteen toivotaan vastaavan mahdollisimman paljon aitoa tilannetta. Testitilanteessa on siis tarkoitus saada vähintään 200 kauppakorkean opiskelijaa ilmoittautumaan testikursseille. Tarkempaa informaatiota asiasta toimitetaan heti kun järjestelmä on valmis testattavaksi.

Kurssi-ilmoittautumisen lisäksi työn alla ovat mm.:
– NettiOpsun muiden palveluiden kehittäminen,
– e-opinto-oppaan kehittäminen,
– avoimen yo:n opiskelijatietorekisterin siirtäminen Rekkaan (Rekka = avoimen opsu) sekä
– avoimen yo:n ilmoittautumisjärjestelmän kehittäminen.
– TuKKK:n täydennyskoulutuskeskuksen opintotietojen ja opiskelijoiden siirtämistä opsuun selvitetään parhaillaan.