SYL ja SAMOK julistavat jälleen perjantain 28.11. Maksuttoman koulutuksen päiväksi. Teemapäivänä opiskelijajärjestöt haluavat herättää yhteiskunnassa tietoisuutta maksuttoman koulutuksen myönteisistä vaikutuksista. Sekä maksutonta että maksullista koulutusta voidaan puolustaa erilaisin tilastoin ja tutkimuksin. Kyse on kuitenkin arvovalinnasta. Maksuton koulutus on tasa-arvoisen yhteiskunnan kivijalka, ja koulutuksen kustantaminen on yhteiskunnan vastuulla.

"Maksuton koulutus luo parhaat edellytykset tasa-arvoiselle yhteiskunnalle ja sen kansainvälisen kilpailukyvyn kasvulle. On absurdia väittää lukukausimaksujen edistävän tasa-arvoa", painottaa SAMOK:n puheenjohtaja Armi Murto.

Epävarmoina aikona yhteiskunnan kannattaa sijoittaa koulutukseen. Kannustavaan opintotukeen siirryttiin 1990-luvulla, vaikka kansakunta oli vaikeuksissa. Kouluttautumista tulee tukea kuten silloin, ei kitkeä maksuilla tai velkavankeudella.

Suomalaista korkeakoulujärjestelmää arvostetaan myös kansainvälisesti. Maailmalta hakeudutaan Suomeen opiskelemaan muun muassa juuri maksuttoman ja laadukkaan koulutuksen takia. Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen on olennainen osa yhteiskunnan kehittymistä.

"Eurooppalaiset opiskelijat unelmoivat laadukkaasta ja maksuttomasta koulutuksesta. Sellaista Suomessa on jo tarjolla. Uskallammeko vihdoin luottaa itseemme ja välttää kankeat, putkitutkintoja tuottavat lukukausimaksut?" kysyy SYL:n puheenjohtaja Tuomas Telkkä.