Hallituksen politiikkariihi päätti 24. helmikuuta, että opintotukea uudistetaan tavoitteena kannustaa opiskelijoita päätoimiseen opiskeluun. Opintotuesta vastaava ministeri kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on asettanut uudistustyötä toteuttamaan johtoryhmän, jonka on tarkoitus tehdä uudistusesityksiä vuoden 2009 loppuun mennessä.

Työtä vetää Wallinin valtiosihteeri Carl Haglund. Johtoryhmän jäseniksi Wallin on kutsunut Hanna Backmanin (FSS), Susanna Haapalaisen (SAKKI), Antti Hallin (SAMOK), Kalle Kiilon (OSKU), Leena Pihlajamäen (SYL), Ville Virtasen (SLL), neuvotteleva virkamies Leena Koskisen (opetusministeriö), ylitarkastaja Virpi Hiltusen (opetusministeriö), osastopäällikkö Anne Neimalan, (Kansaneläkelaitos), etuuspäällikkö Ilpo Lahtisen (Kansaneläkelaitos) sekä valtiovarainministeriön edustaja.

Johtoryhmä kartoittaa vaihtoehtoja kehittää opintotukea päätoimiseen opiskeluun kannustavaksi ja tekee ehdotukset opintotuen rakenteen uudistamiseksi. Tarvittaessa johtoryhmä voi teettää selvityksiä ja järjestää kuulemistilaisuuksia. Johtoryhmän tulee kuulla työnsä aikana opintotukiasiain neuvottelukuntaa.

Opintotuen uudistustyö käynnistetään 18. maaliskuuta ministeri Wallinin johtamassa laajassa pyöreän pöydän keskustelussa, missä uudistuksen tavoitteista ovat keskustelemassa muun muassa opiskelijajärjestöt.