Ylioppilaskunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, tai tutummin edari. Ylin päätösvalta tarkoittaa käytännössä sitä, että edustajisto päättää isoista ylioppilaskuntaa ja sen jäseniä (eli myös sinua!) koskevista asioista, kuten ylioppilaskunnan jäsenmaksusta, säännöistä, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Lisäksi edustajisto valitsee esimerkiksi ylioppilaskunnan hallituksen sekä opiskelijajäsenet yliopiston eri elimiin. Edustajiston toimintaa johtaa ylioppilaskunnan puheenjohtaja.

Lukuvuosien aikana edustajisto kokoontuu yleensä kerran kuussa. Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus olla läsnä seuraamassa edustajiston kokouksia sekä tehdä edustajistolle aloitteita.

Paitsi sääntömääräisiä asioita, edustajistossa käsitellään myös ylioppilaskunnan ajankohtaisia asioita, eli edustajisto on suora tiedotus- ja vaikutuskanava yo-kunnan toiminnasta kiinnostuneille. Edarissa pääset itse vaikuttamaan tärkeiksi näkemiisi asioihin. Edustajiston jäsenet osallistuvat myös valiokuntien työskentelyyn. Valiokunnissa muun muassa valmistellaan edustajiston ja hallituksen päätettäväksi tulevia asioita, sekä suunnitellaan ja järjestetään erilaisia tapahtumia.

Edustajiston jäsenet eli edaattorit valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan yleisillä, suhteellisilla vaaleilla. Tänä vuonna edustajistovaalit ovat TuKY:n ja TYY:n yhteiset TY:n ja TUKKK:n yhdistymisen myötä. 6.-7. huhtikuuta järjestettävissä vaaleissa valitaan uusi 41-jäseninen edustajisto TuKY:n perinteisen 21-jäsenisen edustajiston sijaan. Äänioikeus vaaleissa on kaikilla lukuvuodelle läsnä olevaksi ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Jokaisella on myös oikeus asettua ehdolle.

Jotta kylterien ääntä kuunneltaisiin myös uudessa ylioppilaskunnassa, TuKY tarvitsee ehdokkaita uuteen edustajistoon. Ehdokasasettelu on käynnissä! Nyt on mahdollisuus päästä päättämään uuden ylioppilaskunnan asioista sekä vaikuttamaan kylterien oloihin ja asemaan myös vuoden 2009 jälkeen! Tätä varten TuKY on perustanut oman ehdokaslistansa, jonka kautta jokainen halukas voi ilmoittautua TuKYn ehdokkaaksi edustajistovaaleihin.


Lisätietoja ehdolle asettumisesta ja vaaleista:

www.tuky.fi/edarivaalit
www.tyy.fi/vaalit