lasku.JPG

Turkulaiset ylioppilaskunnat:
Suomella ei ole varaa lukukausimaksuihin!

Valtakunnallisena maksuttoman koulutuksen päivänä turkulaiset korkeakouluopiskelijat muistuttavat, että vain kaikille maksuton koulutus takaa tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet ja hyödyttää parhaiten yhteiskuntaa. Turun yliopiston ylioppilaskunta, Åbo Akademis Studentkår ja Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta vastustavat uuteen yliopistolakiin mahdollisesti kirjattavaa kokeilua, joka sallii lukukausimaksut EU- ja ETA -maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Lukukausimaksujen oletetaan virheellisesti houkuttelevan kaivattuja opiskelijoita ulkomailta. "Lukukausimaksukokeilu ei vastaa tarkoitustaan. Kokeilu päin vastoin vaikeuttaisi syrjäisen Suomen korkeakoulujen kansainvälistymistä", arvioi Turun yliopiston ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden sihteeri Heidi Tukia. Turkulaisten kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden järjestön ISTU ry:n puheenjohtaja Experience Nduagu pitää niinikään lukukausmaksuja haitallisina suomalaiselle korkeakoulutukselle ja yhteiskunnalle: "Itse olisin tuskin tullut Suomeen opiskelemaan, jos täällä olisi peritty lukukausimaksuja."

Tanskassa ulkomaalaisille opiskelijoille suunnatut maksut aiheuttivat kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärien romahtamisen ja sittemmin maksuista luovuttiin. Jopa kansainvälisistä huippuyliopistoistaan tunnetussa Englannissa tutkijat ovat ehdottaneet lukukausimaksujen alentamista, jotta maan rajojen sisäpuolelle saataisiin houkuteltua enemmän tutkinto-opiskelijoita.

Jos maksuttomuuden periaatteesta luovutaan, on todennäköistä, että tulevaisuudessa myös suomalaiset opiskelijat joutuvat maksamaan opinnoistaan. Lukukausimaksukokeilu näyttäytyy erityisen uhkaavana, koska sen tulosten arviointiin ei ole esitetty tarvittavia kriteereitä. Maksuttomuudesta luopuminen on heikentänyt opiskelijoiden asemaa lukuisissa Euroopan maissa. Saksassa maksut ovat karsineet erityisesti naisia ja vähävaraisia opiskelijoita yliopistoista.
Koulutus on demokraattisen, henkisesti ja aineellisesti rikkaan yhteiskunnan edellytys, ei tilattava ja tuotettava hyödyke.

"Me opiskelijat emme ole asiakkaita, emmekä halua sellaisia vastaisuudessakaan olla!", sanoo Åbo Akademis studentkårin hallituksen puheenjohtaja Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Ylioppilaskuntien järjestämää ohjelmaa maksuttoman koulutuksen päivänä 28.11.

Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta
Maksuttomaan koulutukseen liittyvää kampanjointia kauppakorkeakoululla.
Lisätietoja: Ilkka Marja-aho 040 721 5046

Turun yliopiston ylioppilaskunta
Turun yliopiston vararehtori Erno Lehtinen jakaa muiden kampanjatalkoolaisten mukana opiskelijoille performatiivisia 8000 euron laskuja Educariumin edessä klo 15.00
Lisätietoja: Saara Uotila 050 536 9396

Åbo Akademis studentkår
Paneelikeskustelu klo 12 auditorio Lindman, Gadolinia, Porthaninkatu,.
Paneelissa kansainväliset tutkinto-opiskelijat (Ghanasta, Iranista, Keniasta, Saksasta, Venäjältä ja Etelä-Afrikasta) keskustelevat siitä, millaista opiskelu on heidän kotimaissaan. Puheenjohtajana Sabina Eerola.
Lisätietoja: Anders Järvinen (ÅAS, hallituksen jäsen, koulutuspoliittinen vastaava) ha-karen@abo.fi 02-2154655