Maanantaina 30.11.2009 vietetään valtakunnallista maksuttoman koulutuksen päivää.

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry katsovat ensi vuonna alkavan korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun olevan todellinen uhka koulutukselliselle tasa-arvolle ja hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuudelle. Tähän asti maksuton koulutus on taannut kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden korkeakouluopiskeluun.

Korkeakoulut voivat lain mukaan 1.1.2010 alkaen periä lukukausimaksuja ylempien englanninkielisten koulutusohjelmien opiskelijoilta, jotka tulevat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Lukukausimaksukokeilu muuttaa perustavanlaatuisesti suomalaista korkeakoulujärjestelmää ja asettaa eri kansallisuudet epätasa-arvoiseen asemaan.

Suomi on tänä vuonna nostettu maailman vauraimmaksi maaksi brittiläisessä Prosperity Index –tutkimuksessa, jonka mukaan maamme kolme parhainta puolta ovat hallinto, turvallisuus ja koulutus. Voidaan siis kiistatta todeta, että suomalainen yhdenvertaisuuteen perustuva korkeakoulutus on osaltaan luonut maahamme vaurautta ja hyvinvointia.

Ikärakenteemme vuoksi tulemme
lähivuosina tarvitsemaan koulutettua työvoimaa, jota ilman suurten ikäluokkien eläköitymisestä on vaikea selvitä. Suomessa korkeakoulutettu maahanmuuttaja on Suomelle tärkeä resurssi, jota meillä ei ole varaa jättää hyödyntämättä. SAMOK ja SYL ovat sitä mieltä, että lukukausimaksukokeilu ei houkuttele maahamme lisää potentiaalista työvoimaa, päinvastoin.

SAMOK ja SYL sanovat lukukausimaksuille ehdottoman vastalauseen. Maksuton korkeakoulutus on nyt ja tulevaisuudessa edellytys suomalaiselle hyvinvoinnille!


Lisätietoja:

SYL:n hallituksen viestintävastaava Sini Jokinen, 044 906 5004, etunimi.sukunimi@syl.fi
SAMOKin hallituksen jäsen Milla Suomalainen, 050 389 1004, etunimi.sukunimi@samok.fi