Nykyisille yliopiston tiedekuntaneuvostoille, kauppakorkeakoulun hallitukselle ja kaikille nykyisille laitosneuvostoille myönnettäneen toimikauden jatko 31.3.2010 asti. Tämä tarkoittaa uusien, väliaikaisten laitosneuvostojen valitsemista siirtymäkaudeksi seuraaville uusille tai muuttuneille laitoksille:

  • kaikki humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekuntien laitokset,
  • kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitos,
  • matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan informaatioteknologian laitos,
  • kauppakorkeakoulun taloustieteen sekä johtamisen laitokset.

Laitosneuvostojen opiskelijajäseniksi ovat hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa tai Turun kauppakorkeakoulussa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Henkilö on hakukelpoinen vain siinä laitoksessa, jonka tutkinnonsuoritusoikeuden hän on ilmoittanut lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä ensisijaiseksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään kuusi kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 20 tuntia viikossa.

Opiskelijajäsenten valitsemisessa eduksi katsotaan aiempi kokemus toimisesta korkeakouluhallinnossa.

Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu täyttämällä hakemus, joita saa TYYn kansliasta tai nettisivuilta (www.tyy.fi). Allekirjoitettu hakemus ja siihen liitettävä vapaamuotoinen motivaatiokirje palautetaan ylioppilaskuntaan maanantaihin 7.12.2009 klo 12.00 mennessä (TYY, "Haku väliaikaisiin laitosneuvostoihin", Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 TURKU). Myös postitse tai muilla tavoin lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä mainittuun määräaikaan mennessä.

Ehdokkaat valitaan 9.12.2009 pidettävässä edustajiston kokouksessa. Jos hakijoita on enemmän kuin laitosneuvoston paikkoja, edustajiston valintatoimikunta tekee 8.12. perustellun esityksen edustajistolle. Lisäksi hakijoista pyydetään lausunto kyseisten tiedekuntien, kauppakorkeakoulun tai laitosten opiskelijoita edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.

Laitosneuvostoihin valittavien opiskelijajäsenten määrät (varsinainen + henkilökohtaiset varajäsenet):

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA
Kieli- ja käännöstieteiden laitos (4+4)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (4+4)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
Opettajankoulutuslaitos (4+4)

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA
Informaatioteknologian laitos (3+3)

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA
Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos (3+3)
Politiikan tutkimuksen laitos (2+2)
Sosiaalitieteiden laitoksen (4+4)

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU
Johtamisen laitos (3+3)
Taloustieteen laitos (3+3)

Hakulomake:

http://www.tyy.fi/sites/tyy.fi/files/TYY-files/FCKeditor-files/31/file/H…

Lisätietoja:
Tomi Nyström
koulutuspoliittinen sihteeri
Turun yliopiston ylioppilaskunta