Stipendi on suuruudeltaan 500 euroa ja se voidaan myöntää opinnoissaan hyvin menestyneille kauppatieteellisen alan yliopisto-opiskelijalle. Hakemuksia arvioidessa huomioidaan opintomenestys, opintojen edistyminen, aktiivisuus opiskelijajärjestötoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä stipendin käyttötarkoitus. Stipendi voidaan myöntää vähintään 2 ja enintään 12 lukukautta läsnä olevaksi ilmoittautuneelle opiskelijalle. Stipendin voi saada vain kerran. Stipendiä ei voi saada, mikäli opiskelija on aikaisemmin saanut Lahden Seudun Ekonomien stipendin.

Stipendinsaajien on lisäksi täytettävä seuraavat, ehdottomat kriteerit:

1. Hakijan tulee olla kotoisin Päijät-Hämeen talousalueelta

2. Aktiivisuus opiskelijajärjestötoiminnassa ja/tai opiskelijoiden edunvalvontatehtävissä. Tällaiseksi lasketaan esim. toimi tai tehtävä ylioppilaskunnassa tai sen alaisessa kerhossa, ainejärjestössä tai jaostossa, toimiminen opiskelijoiden edustajana yliopiston tai korkeakoulun hallintoelimessä sekä muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Aktiivinen osallistuminen tapahtumiin ei tässä mielessä täytä vaatimusta.

3. Opintojen edistyminen. Perustutkintoa suorittavalla hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 180 opintopistettä. Tässä huomioidaan vain opintorekisteriin merkityt suoritukset ja hyväksytyssä opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot. Vaihdossa olleella opiskelijalla on oikeus erikseen todistaa opintopisteensä, mikäli ne eivät opiskelijasta riippumattomasta syystä näy kauppakorkeakoulun opintorekisterissä. Opintorekisteriotteen tulee olla virallinen, aikaisintaan 1.4.2013 päivätty, ja siinä tulee näkyä kaikki suoritetut kurssit.

4. Suoraan maisteritasolle valitut ovat hakukelpoisia suoritettuaan vähintään 54 opintopistettä (36 opintoviikkoa) kauppakorkeakoululle opiskelijaksi kirjautumisen jälkeen.

Hakuohjeet

Lahden Seudun Ekonomit ry:n myöntämän stipendin hakuaika alkaa tiistaina 15.10.2013 klo 12.00 ja päättyy perjantaina 25.10.2013 klo 15.00.

Vapaamuotoinen hakulomake (maksimissaan 2 A4 – sivua) liitteineen tulee toimittaa Lahden Seudun Ekonomit ry:n hallituksen sihteerille, Ville Salmelle sähköpostilla osoitteeseen lse@sefe.fi, määräaikaan mennessä. Opintosuoritusotteen tulee olla virallinen, alkuperäinen tai oikeaksi todistettu kopio alkuperäisestä.

Hakemukset käsittelee Lahden Seudun Ekonomit ry:n hallitus. Stipendiä ei jaeta, mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita ei löydy. Stipendin saajalle lähetetään tieto stipendin myöntämisestä. Hakemuksia ei palauteta.

Lahdessa 12 päivänä lokakuuta 2013 Lahden Seudun Ekonomit ry Anne Säämänen puheenjohtaja