Kylisteen päätoimittaja on vaihtunut. Taru Kankalan seuraajaksi on nimitetty vuonna 2007 Turun kauppakorkeakoulussa opintonsa aloittanut Anni Rantala. Rantala on toiminut aikaisemminkin aktiivisesti Kylisteen toimitusryhmässä. Lisäksi hän toimii Media-Klubin tiedottajana ja sihteerinä.

Päätoimittajan tehtäviin kuuluu muun muassa lehden sisällön suunnittelu ja toteutus yhdessä toimitusryhmän kanssa sekä yhteydenpito eri sidosryhmien välillä. Lisäksi päätoimittaja huolehtii mainostilan myynnistä ja hallinnasta yhdessä myyntipäällikön kanssa.