Hei Turun KY:n jäsen,

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry pitää yhdistyksen ylimääräisen kokouksen maanantaina 29.10.2012 klo 17.00 Turun kauppakorkeakoulun luentosalissa 01. Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Kokouksessa äänivaltaisia ovat kaikki yhdistyksen jäsenet.

 

Kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi yhdistyksen organisaation uudistettu sektorijako toimihenkilöiden osalta sekä esitellään hallituksen esitys uudistetusta hallituksen kokoonpanosta ja sektorijaosta. Lopullisen hallituskokoonpanon vahvistaa uusi puheenjohtaja syyskokouksessa valintansa jälkeen. Kokouksessa esitetään myös sääntömuutokset yhdistyksen sääntöjen kohtiin 22 § ja 23 §. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sääntömuutokset on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista tämä on ensimmäinen.

 

Lisätietoa näistä löydätte sähköpostitse toimitetun kutsun liitteistä.

 

Lisäksi tehdään katsaus hiljattain perustetun Creditius Oy:n toimintaan, josta on mahdollista esittää kysymyksiä yrityksen edustajalle.

 

Alla kokouksen asialista. Tervetuloa!

 

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n kokous

Aika: maanantaina 29.10.2012 klo 17.00

Paikka: Luentosali 01, Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

 

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 4. Ääntenlaskijoiden, pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Ilmoitusasiat
 7. Katsaus Creditius Oy:n toiminnan nykytilaan
 8. Sääntömuutokset yhdistyksen sääntöjen kohtiin 22 § ja 23 § (Liite 1)
 9. Yhdistyksen organisaation sektorijako (Liite 2)
 10. Muut mahdolliset esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

 

Turussa 22.10.2012

 

__________________________________
Jussi Heikkonen

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry

Hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)50 521 7879

Puheenjohtaja@tuky.fi
www.tuky.fi