Turun korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittisen ohjelman vastaanotti apulaiskaupunginjohtaja Tero Hirvilammi yhdessä valtuustoryhmien ja kaupungin virkamieskunnan edustajien kanssa.

Kunnallispoliittinen ohjelma 2009

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY), Turun kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunta (TuKY), Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) ja Turun
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO) esittävät kahden vuoden
välein kunnallispoliittisessa ohjelmassa oman näkemyksensä Turun
vallitsevasta ja tulevasta tilasta. Edellinen kunnallispoliittinen
ohjelma julkaistiin 14.2.2007.

Perjantaina 17.4.2009 julkaistussa ohjelmassa esitetyt tavoitteet
perustuvat syksyllä 2008 tehtyyn kunnallispoliittiseen
opiskelijakyselyyn, jonka opiskelijajärjestöt toteuttivat yhteistyössä
Turun kaupungin kanssa. Kehityslinjojen hahmottamiseksi tuloksia
verrattiin vuonna 2006 toteutetun vastaavan kyselyn tuloksiin.

Kyselyn perusteella Turun opiskelijat pitävät vuonna 2009 kaupunkinsa
suurimpina puutteina vajaita liikenneyhteyksiä, riittämättömiä
mielenterveyspalveluita, heikkoa työllistymistilannetta ja
epäjohdonmukaista kulttuuripolitiikkaa. Opiskelijajärjestöt toivovat
kaupungin päättäjien huomioivan nämä puutteet ja kehittävän Turkua yhä
vetovoimaisempaan suuntaan.

Vuonna 2009 kunnallispoliittisen ohjelman laatiminen on osa
opiskelijajärjestöjen KOOT-hanketta (Yhteisöhankkeet09:
Korkeakouluopiskelijoiden osallisuus Turussa), jota tukevat Euroopan
aluekehitysrahasto, Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki.

Ohjelma on ladattavissa pdf-muotoisena sivun alta löytyvästä linkistä.
Lisätietoja ohjelmasta ja TuKY:n kuntavaikuttamistyöstä antaa TuKY:n hallituksen jäsen Eetu Simpanen.

Liite Koko
Ryhma30000kupo-ohjelma2009.pdf 1.65 Mt