Hei Turun KY:n jäsen,

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry pitää yhdistyksen ylimääräisen kokouksen tiistaina 11.10.2016 klo 16:00 luentosalissa 14. Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset, jossa äänivaltaisia ovat kaikki yhdistyksen jäsenet.

Kokouksessa käsitellään huomionosoitukset sekä OP-Private varainhoitosopimuksen irtisanominen ja varojen realisointi salkun uudelleenjärjestelyä varten.

Alla kokouksen esityslista. Lisätietoja voi kysellä osoitteesta: puheenjohtaja@tuky.fi

Tervetuloa!

LIITE 1 Esityslista

Turussa 4.lokakuuta 2016

Paula Peltomaa
Hallituksen puheenjohtaja