Käytä ääntäsi ja vaikuta kesän tenttimismahdollisuuksiin äänestämällä enintään neljää (4) toivomaasi tenttiä. Äänestä viimeistään sunnuntaina 17.4. Toivomukset toimitetaan tämän jälkeen opintotoimistolle ja laitoksille, ja toteutettavista kesätenteistä päätetään kauppakorkeakoulun johtokunnan kokouksessa.

Samalla kyselylomakkeella sinulla on tänä vuonna myös mahdollisuus äänestää Turun kauppakorkeakoulun vuoden opettajaa 2016.

Kuka on vuoden aikana erityisesti innostanut oppimaan? Kenellä on parhaat opetusmenetelmät? Kuka opettaja saa sinut vääntäytymään luennoille harmaampanakin aamuna jo kukonlaulun aikaan?

Äänestäessäsi voit huomioida yleisesti seikkoja vuorovaikutteisuudesta, innostavuudesta ja hyvää opiskeluilmapiiriä edistävistä seikoista, kuten:

Arkipäivän opettajuus:
•    innostavuus ja oppimisen tukeminen
•    hyvän oppiainehengen sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kehittäminen
•    opintojen etenemisen edistäminen ja opintojen ohjaukseen panostaminen

Opetuksen kehittäminen:
•    opetusmenetelmien ja –välineiden monipuolisuus
•    opiskelijapalautteen ja arviointien huomioiminen ja hyödyntäminen
•    uusien tieteellisten tulosten hyödyntäminen opetuksessa

Tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen:
•    ongelmakeskeisyys ja innovatiivisuus
•    oman tieteenalan kehittäminen opetuksessa ja tutkimuksessa
•    laadukas jatko-opiskelijoiden opetus ja ohjaus

Tämä palkinto on opettajien keskuudessa hyvin arvostettu, joten nyt kaikki äänestämään ja kehumaan koulumme opetushenkilökuntaa! Äänestyksen voittaja julkistetaan Turun KY:n 66. vuosijuhlassa lokakuussa.

Kesätenttikysely ja vuoden opettaja -äänestys 2016

***

Use your vote to influence on the selection summer exams of 2016! Please notice that you can only vote for 4 different exams at maximum. Vote not later than 17th of April. The results of the vote will be then delivered to the staff of the school. The Board of the Turku School of Economics will decide the exams held on summer.

Now you also have a chance to vote for the best teacher and the best course in Turku School of Economics. Who has inspired you to learn new things? Who has the most inspiring teaching methods? Use your vote! The winner of the vote will be published at the 66th annual ball of Turun KY.

Summer exam poll and the vote for the teacher of the year 2016

 

Terveisin,

Oula Huttunen
Koulutuspoliittinen vastaava