Kirjat

Käytä ääntäsi ja vaikuta kesän tenttimismahdollisuuksiin äänestämällä enintään neljää (4) toivomaasi tenttiä. Äänestä viimeistään sunnuntaina 5.4. Toivomukset toimitetaan tämän jälkeen opintotoimistolle ja laitoksille, ja toteutettavista kesätenteistä päätetään kauppakorkeakoulun johtokunnan kokouksessa.

Samalla kyselylomakkeella sinulla on tänä vuonna myös mahdollisuus äänestää Turun kauppakorkeakoulun vuoden opettajaa 2015.

Kuka on vuoden aikana erityisesti innostanut oppimaan? Kenellä on parhaat opetusmenetelmät? Kuka opettaja saa sinut vääntäytymään luennoille harmaampanakin aamuna jo kukonlaulun aikaan?

Äänestäessäsi voit huomioida yleisesti seikkoja vuorovaikutteisuudesta, innostavuudesta ja hyvää opiskeluilmapiiriä edistävistä seikoista, kuten:

Arkipäivän opettajuus:
•    innostavuus ja oppimisen tukeminen
•    hyvän oppiainehengen sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kehittäminen
•    opintojen etenemisen edistäminen ja opintojen ohjaukseen panostaminen

Opetuksen kehittäminen:
•    opetusmenetelmien ja –välineiden monipuolisuus
•    opiskelijapalautteen ja arviointien huomioiminen ja hyödyntäminen
•    uusien tieteellisten tulosten hyödyntäminen opetuksessa

Tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen:
•    ongelmakeskeisyys ja innovatiivisuus
•    oman tieteenalan kehittäminen opetuksessa ja tutkimuksessa
•    laadukas jatko-opiskelijoiden opetus ja ohjaus

Tämä palkinto on opettajien keskuudessa hyvin arvostettu, joten nyt kaikki äänestämään ja kehumaan koulumme opetushenkilökuntaa! Äänestyksen voittaja julkistetaan Turun KY:n 65. vuosijuhlassa lokakuussa.

Äänestä kesätenttejä ja vuoden opettajaa tästä!