Easter bunny reading

 

Yliopiston rehtorin päätöksen pohjalta kaikki kesätentit tänä kesänä ovat sähköisiä koko Turun yliopistossa. Meillä aineet, joissa sähköinen tenttiminen on vielä teknisesti mahdotonta toteuttaa, saivat erikoisluvan järjestää kesällä ns. normitentit. Näihin lukeutuvat siis TKM, KT, LR, venäjä, kiina ja japani, joissa käytetään tenteissä kaavoja, kuvioita, vieraita merkkejä jne. Näiden tenttien tenttipäivä on 8.6.2015.

Miksi kesätenttejä ei sitten ole kaikista kursseista, vaikka niitä olisi pyydetty?

Kesätentit ovat ylimääräinen tenttikerta, joita opettajien ei ole minkään säännön tai lain nojalla pakko järjestää. Opettajat ovat velvoitettuja järjestämään kolme tenttimiskertaa kurssille. Kesätenttejä ei kuitenkaan lasketa näihin kolmeen tenttikertaan. Jokainen opettaja saa itse päättää, haluaako järjestää kurssistaan kesätentin. Vuoden aikana tehdessäni yhteistyötä enemmän koulun henkilökunnan kanssa olen huomannut, että monetkaan asiat eivät ole niin mustavalkoisia kuin voisi ajatella. Yleensä jokaiselle asialle löytyy taustalta syy, mitä ei olisi osannut ajatellakaan koska itselle se ei ole arkipäivää. Väärinkäsityksiä on sekä opiskelijoilla henkilökunnasta että toisinpäin.

Syitä, miksi kaikista kursseista ei tänä vuonna ole kesätenttejä ovat esimerkiksi, ettei niitä ole toivottu tarpeeksi monta kertaa tai se, että henkilökunnan on saatava tentit tenttiakvaarioon nyt ehkä ensimmäistä kertaa. Muutos on toivottavaa, mutta vie oman aikansa. Valitettavasti meidän opiskeluaikamme osui sähköisen tenttimisen murrokseen, eikä ole vielä automaattista että jokainen tentti löytää tiensä heti sähköiseen tenttitilaan. Toivottavasti yliopisto saa viestittyä opettajille, että heiltä löytyy apua sähköisten tenttien järjestelmään lataamiseen. Näin prosessi nopeutuisi ja ensi kesänä sähköisiä tenttejä olisi mahdollisesti jopa tuplasti enemmän. Uusiin järjestelmiin ja niiden käyttämiseen tottuminen vie hetken, mutta automatisoituu sen jälkeen, jolloin muutos etenee nopeammin.

Suuri syy siihen, ettei jokaisesta pyydetystä kurssista järjestetä kesätenttiä, on siinä että aiempina vuosina tenttejä on pyydetty ja niihin on ilmoittauduttu, mutta ei menty tenttiin paikalle. Tämän lisäksi paikalle saapuvista suuri osa on jättänyt vielä tyhjän paperin, koska ei ole ehtinyt valmistautua kunnolla. Kesällä toki tulee useita yhtäkkisiä syitä, miksi tenttiin lukeminen ei onnistu (kuten työt), mutta tällaiset aiheuttavat turhaa ylimääräistä työtä, joka johtaa siihen, että tulevassa tenttejä ei järjestetä niitä tarvitseville. Jotta tällainen voidaan välttää tulevassa, on meidän nyt kannettava vastuu siitä, että ilmoittauduttuihin tentteihin mennään valmistautuneena ja näytetään, että kesätenttimahdollisuutta arvostetaan osana joustavaa opiskelua ja koulutusta.

Kesätenttiprosessi alkoi Turun KY:n jäsenilleen järjestämästä kesätenttikyselystä. Linkkiä kyselyyn jaettiin sähköpostitse sekä netissä tuky.fi ja Facebookissa. Kyselyn jälkeen vastaukset koottiin exceliksi, joka lähetettiin opintotoimistolle, joka puolestaan välitti sen laitoksille nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Kesätenteistä päätettiin johtokunnan kokouksessa. Päätös ei ole lopullinen, vaan koulu ja opintotoimistokin toivovat että listaan tulee vielä lisää tenttejä. Tästä syystä kannattaakin olla itse yhteydessä opettajaan ja kysyä olisiko mahdollista saada tenttiä kesälle tehtäväksi, varsinkin jos valmistuminen kandiksi tai maisteriksi on kyseisestä kurssista kiinni.

Sähköiset tentit voit varata kirjautumalla utu-tunnuksillasi osoitteeseen tenttis.utu.fi. Muistathan käydä ennen tenttiä aktivoimassa opiskelijakorttisi TYYn kansliassa, jotta pääset tenttitilaan. Voit käydä suorittamassa tenttejä meidän koulullamme tenttiakvaariossa, mutta lisätilaa löytyy myös Teutorin puolelta. Voit tenttiksen kautta tutkia, mistä löydät itsellesi sopivan ajan ja paikan käydä tekemässä tentin, mutta huomaathan että tentin voi varata aikaisintaan 30 päivää ennen tenttiä.

 

Lisää sähköisen tenttimisen käytännöistä löydät täältä:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/sci/opiskelu/opiskelu/Sivut/S%C3%A4hk%C3%B6inen-tenttiminen.aspx

Listan kesätenteistä vuodelle 2015 löydät tästä linkistä:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/ajankohtaista/uutiset/Sivut/kesatentit2015.aspx

 

Tsemppiä kaikille tentteihin ja aurinkoista kesää,
Paula Peltomaa (1)

 

Paula Peltomaa

Koulutuspoliittinen vastaava