TuKKK:n johtokunta vahvisti kokouksessan pe 23.4. vuoden 2010 kesätentit. Järjestettävät tentit ovat siis:

Kielten kesätenttipäivä 11.6.2010 klo 9-13

Englanti: EN1a; EN1c; EN2; EN4; EN8a; EN9; EN12

Espanja: ES0a; ES0b; ES1a; ES1b; ES10

Japani: JA0a; JA0b; JA1; JA2; JA4

Ranska: RA0a; RA0b; RA1Aa; RA1Ab; RA1Ac; RA1Ba; RA1Bb; RA1Bc; RA1Ca; RA1Cb; RA1Cc; RA6a; RA6b; RA9; RA11; RA12; RA14

Ruotsi: RU1a; RU1c; RU2

Saksa: SA0a; SA0b; SA1Aa; SA1Ac; SA1Ba; SA1Bc; SA1Ca; SA1Cb; SA3; SA10; SAe11; SA13

Suomen kieli ja viestintä: SV1a; SV1c; SV2; SV7; SV10

Venäjä: VE0a; VE0b; VE1a; VE1b; VE1c; VE2a; VE2b

 

Yleinen kesätenttipäivä ma 21.6.2010

klo 9-13

Laskentatoimi: LTYB (luennot ja kirjallisuus); HUOM. LT10 (aiemmin painovirheenä LT1)

Johtaminen ja organisointi: JO4; JO11

Markkinointi: MA7; MAS5/TSS9

Kansainvälinen liiketoiminta: KVY; KV2

Kansantaloustiede: KTY2; KT6 I; KT6 II; KT19/TM47; KTS9;

Yritysjuridiikka: YJY; YJ3; YJ7

Taloussosiologia: TSY; TS3

Tietojärjestelmätiede: TJY2; TJ4

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: TKM7

Menetelmäopinnot: MENY1

 

klo 14-18

Laskentatoimi: LT01A; HUOM. LISÄYS LTS3

Kansainvälinen liiketoiminta: KV31; KVS2.1/MAS2.1

Kansantaloustiede: KT5; KT16; KT20; KTS3; KTS4

Yritysjuridiikka: YJ1; YJ11

Talousmaantiede: TM3; TM4/MA16

Taloussosiologia: TS4; TSS6

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: TKM4

 

Yleinen kesätenttipäivä ma 9.8.2010 klo 14-18

Laskentatoimi: LTYA2; LTYB (harjoitukset); LT01B; LT02; LT04; LT07,5

Johtaminen ja organisointi: JOY; JO5; JO6; JO14/TJ7

Markkinointi: MAS6 HUOM. LISÄYKSENÄ MYÖS MA2

Kansainvälinen liiketoiminta: KV4; KVS4

Kansantaloustiede: KTY1; KT12; KT26; KTS8; KTS14/TKMS11

Yritysjuridiikka YJ2; YJ4; YJ8 /LOG12; YJ9; YJS7

Talousmaantiede: TMY; TM21; TM22

Tietojärjestelmätiede: TJ1; TJ7/JO14

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: TKMY1

HUOM. LISÄYKSET:


YRITTÄJYYS: YR4, YR8, YRS8


MENETELMÄOPINNOT: MENY2

 

Ilmoittautuminen kesätentteihin

Kielten kesätentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 4.6.2010.

Muihin kesätentteihin, myös elokuun kesätentteihin, ilmoittautuminen päättyy 14.6.2010. 

Jos tämän jälkeen ilmenee este tenttiin tulemiselle, voi ilmoittautumisen kuitenkin vielä peruuttaa lähettämällä sähköpostia opintoasiainsihteerille Sari Kokkilalle. AIEMMIN ILMOITETUSTA POIKETEN osoite on kuitenkin opintotoimisto@tse.fi.

 

Tänä vuonna aineet ovat yleisesti ottaen valmiita tarjoamaan kesätenttejä runsaasti. Tenttilista onkin pitkä, ja suurimmalta osalta opiskelijoiden "toivomuslistaa" mukaileva. Aineiden kursseja on myös pyritty hajauttamaan useammalle eri tenttiajalle. Näin ollen olisi myös toivottavaa, että tarjottua mahdollisuutta myös käytettäisiin oikealla tavalla hyväksi. Jokaisen kesätenttijän tulee siis pitää huolta ilmoittautumisistaan ja välttää turhia ilmoittautumisia. Näin voimme edesauttaa myönteistä suhtautumista kesätenttejä kohtaan aineiden puolelta myös tulevaisuudessa!:)

 

Tsemppiä sekä nyt tulevalle tenttiviikolle että kesätentteihin!