Kauppakorkeakoulussa tapahtuu syksyllä paljon: tulevaisuudentutkimuksesta tulee uusi oppiaine, kestävän kehityksen opintokokonaisuus vakinaistettiin opetustarjontaan, kauppakorkeakoululle tehdään uutta ja kansainvälisempää strategiaa ja opiskelijat pääsevät uudella tavalla mukaan yhteistyöhön Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskuksen järjestämään uudenlaiseen yrityksiä ja opiskelijoita lähentävään toimintaan. Lisäksi kauppakorkeakoulun valmistuneiden määrä kesään 2013 mennessä on kasvanut vuosiin 2010-2012 verrattuna sekä kandidaatin ja maistereiden tutkintojen osalta. Ainoastaan tohtorintutkintojen määrä on vuosiin 2010-2012 verrattuna alempi. Keväällä esillä ollut kandidaatintutkinnon rakenteellinen kehittäminen jatkuu syksyllä myös.

Ajankohtaisia asioita on paljon ilmassa tällä hetkellä, joten seuraavassa katsauksessa avataan lyhyesti tämän hetken kuumia perunoita kauppakorkeakoulussamme!

 

Tulevaisuudentutkimuksen oppiaine:

Turun yliopiston hallitus päätti 18.3.2013 liittää Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen liittämisestä takaisin Turun kauppakorkeakouluun. Tulevaisuuden tutkimuskeskus perustettiin kauppakorkeakouluun vuonna 1992 ja siitä tuli yliopistojen yhdistyessa 2010 oma erillislaitoksensa. Nyt yliopiston hallinnon rakenteita uudelleenorganisoitaessa keskukselle hyväksi paikaksi todettiin Turun kauppakorkeakoulu, ja 1.8.2013 alkaen se on jälleen osa TSE:tä.

Tämä takaisin liittäminen mahdollistaa mm. keskukselle maisterin ja tohtorin tutkintojen myöntämisoikeuden, ja vahvistaakseen tulevaisuusorientaation läsnäoloa myös konkreettisesti, Turun kauppakorkeakoulun johtokunta päätti kokouksessaan 13.6.2013 tulevaisuudentutkimuksen oppiaineen perustamisesta. Oppiaine ja tulevaisuudentutkimus on ainutlaatuinen kansainvälisestikin, ja nyt syksystä 2013 eteenpäin ainetta voi virallisesti opiskella. Tutkintonimike valmistuttuaan on filosofian maisteri.

Tulevaisuudentutkimuskeskus
Master’s Degree Programme in Futures Studies
International M.Sc. in Strategic Innovation and Future Creation

 

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus:

Kestävä kehitys on jatkuvasti otsikoissa ja tulevaisuudessa kestävän kehityksen moniosaajia tarvitaan kaikilla aloilla koulutusalasta riippumatta. Turun kauppakorkeakoulussa aloitettiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoimana kestävän kehityksen opintokokonaisuuden opetuksen pilotointi Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun välisessä konsortiohankkeessa vuonna 2008, ja nyt viiden lukuvuoden jälkeen kokeilu on osoittautunut menestyksekkääksi ja erittäin suosituksi. Sisään otetaan vuosittain 30-40 opiskelijaa eri tiedekunnista ja kauppakorkeakoulusta.

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus ja siihen hakeminen Intranetissä

 

Kauppakorkeakoululle uutta strategiaa:

Turun kauppakorkeakoulu hakee uutta, kansainvälisempää profilointia ja koulutuksen ja tutkimuksen organisointia, ja tänä syksynä keskeisenä on uuden strategian aikaansaanti, ja ensi vuonna sen jalkauttamisen aloittaminen. Yksi keskeinen etappi tässä on kauppakorkeakoulun strategiapäivä, ”TSE For the Future”, maanantaina 26.8. Strategiapäivässä ideoidaan uutta ja kommentoidaan alustavaa strategialuonnosta pitkin päivää kestävissä workshopeissa, sekä kuullaan kauppakorkeakoulun kv-neuvonantajan, Anders Asplingin katsaus maailman eri kauppakorkeakoulujen viimeaikaisimpiin kehityskulkuihin. Turun KY nimittää opiskelijoiden osallistujat strategiapäivään piakkoin, ja osallistujat julkaistaan Turun KY:n nettisivuilla ennen strategiapäivää.

Lisäksi kommentteja strategiapäivään voi vielä antaa avoimen Webropol-kyselyn kautta aina 15.8. asti!

 

Innovaatiot ja yrityskehitys lähemmäs opiskelijoita

Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus on vuoden 2011 alussa perustettu Turun yliopiston erillislaitos, jonka tehtävänä on innovaatiotoiminnan kehittäminen ja tukeminen yliopistossa sekä ympäröivässä yhteiskunnassa.

BID aloittaa syksyllä uudenlaisen projektin eri oppiaineiden ja vuosikurssien opiskelijoiden ottamiseksi mukaan yritysten toiminnan kehittämiseen aidosti. Tästä ei ole vielä tarkempia tietoja saatavilla, mutta tietoa putoilee ensimmäisen periodin alussa kyllä seuraamalla kauppakorkeakoulun ja Turun KY:n tiedotusta.

BID Intranetissä

 

Valmistuneiden määrä kasvanut

Kauppakorkeakoulun valmistuneiden määrä on kasvanut kesään 2013 tullessa suuremmaksi kuin vuosiin 2010-2012 verrattuna samalla ajanjaksolla. Tämä on hyvä asia kauppakorkeakoulun rahoituksen kannalta, sillä valmistuneiden määrä on nykyään yksi keskeisimmistä kriteereistä kauppakorkeakoulun opetuksen rahoituksessa. Kandiksi ja maisteriksi valmistuneita on ollut verrokkivuosia enemmän, ja ainoastaan tohtorintutkintojen määrä on laskenut. Valmistumisprosessia on nopeutettu lisäksi hallinnossa ja valmistumispäiviä on lisätty pitkin lukuvuotta.

Turun KY:n blogissa kauppakorkeakoulun rahoitusperusteista
Lukukauden 2013-2014 valmistumispäivät sekä -ohjeita Intrassa

 

Kandidaatintutkinnon rakenteellinen kehittäminen

Keväällä esillä ollut kauppatieteiden kandidaatintutkinnon rakenteellinen kehittäminen jatkuu syksyllä. Alun perin aikataulussa ollut vuonna 2014 syksyllä lanseerattava uusimuotoinen tutkinto ei ala vielä silloin vaan, myöhästyy tulevaisuuteen. Kauppakorkeakoulun johtokunta päätti palauttaa rakenteellisen kehittämisen esityksen vielä toistaiseksi valmisteluun kokouksessaan 13.6.2013. Työstäminen jatkuu syksyllä, ja Turun KY edustaa toimijoineen tässäkin opiskelijoita prosessin koko vaiheessa.