Suomen Ekonomiliiton -SEFE ry:n palvelutoimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai kahdessa ja esittelijöinä kokouksissa toimivat SEFEn toimiston asiantuntijat.

Palvelutoimikunnan tehtävänä on tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma päätöksenteon pohjaksi sekä mm:
– kehittää yhdistystoimintaan liittyvää luottamushenkilökoulutusta
– kehittää liiton ja jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä ja työnjakoa
– seurata toimintaympäristön muutoksia ja ekonomiuran kehitystä, ennakoida jäsenten tarpeiden muutoksia sekä tehdä esityksiä näiden pohjalta
– tehdä esityksiä jäsenyhdistyspalvelujen kehittämisestä
– tehdä esityksiä luottamusmiesten toimintamotivoinnin ja palveluiden kehittämisestä
– ideoida jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä tehtävää jäsenpalveluiden markkinointia jäsenistölle
– ideoida jäsenyhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä jäsenhankinnan ja – pidon parantamiseksi
– antaa pyydettäessä SEFEn hallitukselle lausuntoja jäsen- ja järjestöpalveluihin ja ekonomiuraan liittyvistä kysymyksistä

Opiskelijajäsenen haku alkaa 6.8 ja päättyy pe 18.9. klo 16.00. Hakea voivat kaikki SEFEn opiskelijajäsenet. Kausi kestää vuoden 2009 loppuun asti. Valinnan edustajista tekee kylteritoimikunta kokouksessaan 25.9. ja valintakriteereinä ovat muun muassa kokemus ylioppilaskunta- ja/tai järjestötoiminnasta ja kyseisen toimikunnan toiminta-alueelta. Tämän jälkeen kylteritoimikunta esittää SEFEn hallitukselle kyseistä henkilöitä valittaviksi.

Hakemistapa: Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus, josta käy ilmi miksi sinut tulisi valita sekä liitteeksi CV. Hakemukset toimitetaan osoitteisiin tanja.haapasalo@sefe.fi ja iikka.merilainen@finanssi.org.