turun_ky_hakee-21

 

 

 

Oletko koskaan opiskeluittesi aikana miettinyt, miksi jotkut asiat hoidetaan tietyllä tavalla, vaikkei se olisi se järkevin tapa sinun mielestäsi? Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee Turun kauppakorkeakoulun johtokuntaan yhtä varsinaista jäsentä sekä kolmea varajäsentä 31.12.2015 päättyvälle kaudelle.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee hallinnon opiskelijaedustajat. Opiskelijajäseniksi hakukelpoisia henkilöitä ovat TYYn ohjesäännön mukaan henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto tai tohtorin tutkinto Turun yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään kuusi kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 20 tuntia viikossa. Opiskelijaedustajia tarvitaan koululle kertomaan meidän mielipiteistämme asioihin. TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta.

Hallopedien eli hallinnon opiskelijaedustajien tehtävä on edustaa opiskelijoita eri työryhmissä, tässä tapauksessa kauppakorkeakoulun johtokunnassa. Käytännössä työ on perehtymistä muutoksiin sekä meidän koulussamme että kansallisella tasolla, ja tuoda opiskelijoiden mielipidettä esiin kokouksissa. Hae allaolevan linkin kautta!

Hallopedhaku

Hakuaika: 15.1.–26.1.2015 kello 23:59.

Lisätietoja:

Paula Peltomaa
halloped-koordinaattori
Turun KY:n koulutuspoliittinen vastaava
kopo@tuky.fi