Seuraavaan yliopiston hallintoelimeen haetaan opiskelijaedustajia:
Turun yliopiston opintotukilautakunta

Turun yliopiston opintotukilautakunta on Turun yliopiston opiskelijoiden opintotukiasioita käsittelevä elin johon ohjesäännön mukaan kuuluu puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Ylioppilaskunta nimeää lautakuntaan kolme varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä tekee esityksen varapuheenjohtajaksi.  Ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen sihteeri toimii ylioppilaskunnan nimeämänä edustajana.

Opintotukilautakunnan lakisääteiset tehtävät ovat:

1) Opintojen edistymisen seuraaminen ja lausunnon antaminen siitä
2) Kesäaikana harjoitettavien opintojen ja ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävän laajuuden määrittäminen
3) Lausunnon antaminen siitä onko tutkinnon suorittanut oikeutettu opintolainavähennykseen
4) Lausunnon antaminen opintotukeen oikeuttavan ajan pidentämisestä opintotukilain 7 a §:ssä säädetyllä tavalla

Turun yliopiston opintotukilautakuntaan haetaan 1.2.2010 alkavalle 2-vuotiskaudelle kahta opiskelijajäsentä sekä kolmea opiskelijavarajäsentä.Turun yliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut vapaamuotoiset allekirjoitetut hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan maanantaihin 30.11.2009 klo 12.00 mennessä ylioppilaskunnan kansliaan tai postitse osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku. Kuoreen merkintä Opintotukilautakunta.

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat opintotukilautakuntaan keskiviikkona 9.12.2009 klo 18.15 pidettävässä kokouksessa.

Tiedusteluihin vastaa:

Minttu Naarminen
Sosiaalipoliittinen sihteeri, opintotukilautakunnan varapuheenjohtaja
Turun yliopiston ylioppilaskunta
Puh. (02) 276 9614, s-posti: tyy-soposihteeri@utu.fi