Halloped-koordinaattorin tehtävänä on toimia linkkinä kauppakorkeakoulun hallopedien eli hallinnon opiskelijaedustajien, tieteenalajärjestön ja TYYn toimiston välillä. Tehtävässä
toimiminen edellyttää työskentelyä kauppakorkeakoulun ja yliopiston hallinnon
asioiden parissa ja erittäin läheistä yhteydenpitoa hallinnon opiskelijaedustajiin kauppakorkeakoulun johtokunnassa sekä tieteenalajärjestöihin ja TYYn toimistoon.

Koordinaattoreiden velvollisuus on osallistua kuukausittaisiin TYYn halloped-koordinaattoreiden
ohjausryhmän kokouksiin. Poissaolot kokouksista ovat peruste uuden koordinaattorin valinnalle. TYY tulee tarjoamaan koulutusta valituille henkilöille heti toimikauden alussa ja ylioppilaskunnan asiantuntemus on muutoinkin aina koordinaattoreiden käytettävissä.

Koordinaattorit valitaan tammikuussa pidettävässä TYYn hallituksen kokouksessa kaudeksi, joka päättyy 31.12.2015.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen kopo@tuky.fi
Relevantti kokemus opiskelijoiden edunvalvonnasta ja koulutuspoliitiikasta, sekä kauppakorkeakoulun tuntemus katsotaan eduksi.

Haku Turun kauppakorkeakoulun halloped-koordinaattoriksi päättyy sunnuntaina 14.12. klo 23.59.

Turun KY:n hallitus tulee esittämään TYYn hallitukselle halloped-koordinaattoria.