Opiskelijaedustajat ovat keskeisessä asemassa valitsemassa uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen jäseniä. Yliopistokollegion hakuaika on auki 17.4. – 6.5.2009.

Opiskelijajäsenten valitsemisessa kiinnitetään huomiota mm. aiempaan kokemukseen hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta, sukupuolijakaumaan ja tiedekuntien laajapohjaiseen edustavuuteen. Lisäksi Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoilla on yliopistokollegiossa omat kiintiönsä.

Uuden yliopistolain mukaan yliopistokollegio on uusi yliopistoyhteisön muodostama toimielin. Yliopiston johtosäännössä määrätään yliopistokollegion koko, joka saa olla enintään 50 jäsenen suuruinen. Lisäksi johtosäännössä määrätään suhdeluvusta, jonka mukaan yliopistoyhteisön eri ryhmät valitsevat keskuudestaan edustajat yliopistokollegioon. (Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, 20.2.2009, 22§)

Yhdistyvät yliopistot sopivat yliopistokollegion jäsenten lukumäärästä sekä eri yliopistoyhteisön ryhmiä edustavien jäsenten keskinäisestä suhteesta siihen saakka kunnes uuden yliopiston johtosääntö on vahvistettu. Vanhat yliopistojen hallitukset valitsevat ensimmäisen yliopistokollegion, joka valitsee uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen jäsenet. (Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, 20.2.2009, Laki yliopistolain voimaanpanosta, 6§)

TYY ja TuKY järjestävät tiistaina 21.4. klo 16.15 luentosali IX:ssä (Turun yliopiston luonnontieteiden talo I) tiedotustilaisuuden uudenmuotoisen yliopiston yliopistokollegiosta ja yliopiston hallituksesta kiinnostuneille.

Haku alkaa perjantaina 17.4. Turun yliopiston opiskelijat toimittavat hakemuksensa TYYlle ja Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat TuKY:lle.

TYYlle osoitetut vapaamuotoiset allekirjoitetut hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan ylioppilaskuntaan keskiviikkoon 6.5.2009 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku tai sähköpostitse tyy-kanslia(at)utu.fi. Kuoreen tulee merkitä ”Yliopistokollegio”.

TuKY:lle osoitetut vapaamuotoiset allekirjoitetut hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan ylioppilaskuntaan keskiviikkoon 6.5.2009 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Patriankatu 5, 20500 tai sähköpostitse ky-paasihteeri(at)tse.fi. Kuoreen tulee merkitä ”Yliopistokollegio”.

Ylioppilaskuntien edustajistot valitsevat yliopistokollegioon esitettävät opiskelijaedustajat keskiviikkona 13.5.2009 pidettävissä kokouksissaan.

Tiedusteluihin vastaa:
TYYn koulutuspoliittinen sihteeri Tomi Nyström
Puh. (02) 276 9613, s-posti: tyy-koposihteeri(at)utu.fi