SEFE-jotta.jpg

SEFEn tiedote 8.6.2009

Suomalaiset äänestivät Euroopan parlamenttiin neljä ekonomia
edistämään kansalaisten Eurooppaa ja päättämään EU-maiden yhteisistä asioista.
”Neljä kolmestatoista valitusta eli 30 % Suomen europarlamentaarikoista on
saanut kauppatieteellisen koulutuksen. Ekonomiosaamiselle onkin kysyntää
talouskriisin keskellä kärvistelevässä Euroopassa”, Suomen Ekonomiliitto SEFEn
toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja iloitsee.

Suomen Ekonomiliitto SEFE onnittelee vastavalittuja europarlamentaarikkoja.
”Haluamme myös onnitella Euroopan parlamenttia, joka saa hyvän vahvistuksen
suomalaisista liiketoimintaosaajista.”

Parlamenttiin valittiin kauppatieteiden maisterit Sari
Essayah
(kd), Carl Haglund (r), Riikka Manner (kesk) ja Sirpa Pietikäinen
(kok).

Harjuhahto-Madetoja myös lupaa, että SEFEn asiantuntijat
ovat käytettävissä, kun europarlamentaarikot tarvitsevat kauppatieteelliseen
koulutukseen, työelämän kehittämiseen, kilpailukyvyn edistämiseen ja
liiketoimintaosaamiseen liittyvää taustatietoa.

 

www.sefe.fi
www.kylterit.net