cia_hallitus

Oletko sinä seuraava?

Haku CIA:n hallitukseen vuodelle 2017 on auki. Hakuaika on 17.11.-1.12.2016 (klo 23:59 asti) ja hakeminen tapahtuu lähettämällä hakemus ja kuva osoitteeseen international@tuky.fi hakuajan sisällä. Uusi hallitus valitaan 5.12.2016 ja kaikille hakijoille ilmoitetaan erikseen. Hakemuksen tyyli ja muoto on vapaa, mutta pyydämme, että vastaatte hakemuksessanne ainakin alla oleviin kysymyksiin.

hakukysymykset:

1.    Esittele itsesi lyhyesti

2.    Perustele, mitkä pestit kiinnostavat sinua eniten? (top 3)

3.    Millainen olet persoonaltasi?

4.    Anna käytännön esimerkki siitä, kuinka edistäisit kansainvälisyyttä Turun kauppakorkeakoulussa.

5.    Kerro englanniksi, kuinka parantaisit ulkomaalaisten opiskelijoiden asemaa koulussamme.

6.    Vapaa sana. Voit esimerkiksi kertoa kokemuksestasi, mielenkiinnon aiheistasi yms.

Varapuheenjohtaja – Vice Chair

Varapuheenjohtajan tärkeimpänä tehtävänä on toimia puheenjohtajan oikeana kätenä ja hoitaa tarvittaessa puheenjohtajan hommia, puheenjohtajan ollessa estynyt. Varapuheenjohtaja jakaa puheenjohtajan kanssa työtaakkaa ja pitää huolen, että hommat toimivat, niin kuin pitäisi. CIA:ssa varapuheenjohtajan vastuulle on perinteisesti annettu esityslistojen laatiminen sekä vappupiknikin järjestäminen, mutta tarkemmat vastuunjaot selviävät usein vasta hallituskauden aikana.

Tiedottaja/ Art Director – Communications Coordinator / AD

Mun vuosi CIA:ssa on koostunut lähinnä kaiken visuaalisen parissa työskentelystä sekä sähköpostiviestien ja Facebook-julkaisujen kirjoittelusta niin suomeksi kuin enkuksikin. Hallitushauskan ja tapahtumien järkkäilyn lisäksi esimerkiksi haalarimerkkien ja bannerien väsäily erinäisillä kuvankäsittelyohjelmilla on siis tullut tutuksi! Varmaankin suurin CIA-projekteistani on ollut mun oma vauvani, englanninkielinen KYlisteenä julkaistu Bunny Guide vaihtareille. Hauskaa ja antoisaa hommaa!

Rahastonhoitaja – Treasurer

Rahastonhoitajana hoidan jaostomme rahaliikennettä ja kirjanpitoa. Vuoden alussa suunnittelemme lisäksi vuosibudjetin sekä tapahtumakohtaiset budjetit yhdessä puheenjohtajan kanssa. Koen, että tästä on ollut erityisesti hyötyä laskentatoimen opinnoilleni. Lisäksi osallistun yhdessä muiden CIA:laisten kanssa tapahtumien suunnitteluun ja järkkäilyyn!

Yrityssuhdevastaava – Corporate Relations Coordinator

CIA:n yrityssuhdevastaavana erityistehtäväsi on ylläpitää yrityssuhteita ja hankkia yhteistyökumppaneita tapahtumiin. Sponsoreiden saanti on ajoittain hankalaa, mutta erittäin palkitsevaa ja itse koin, että sain kaiken muun ohella erittäin hyvää kokemusta B2B-myynnistä, minkä yleisesti odotetaan löytyvän jokaisen ekonomin cv:stä.

Sihteeri / Kehy-vastaava – Secretary / Development Cooperation Coordinator

Sihteerinä on oltava kokouksessa kärppänä ja raapustella kaikki tärkeimmät kokouksessa esiin tulevat asiat pöytäkirjaan. Sihteerin pestissä tulee myös olla koko ajan auttavana kätenä. Kehy-vastaavana osallistun TYYn kehy-viikon ideoimiseen ja järjestämiseen. Mahdollisuuksien mukaan luodaan paikkoja ja tapoja tuoda eettisyyttä ja ekologisuutta esiin myös muissa asioissa TuKYn sisällä.

Markkinointivastaava – Marketing Coordinator

Markkinointivastaava on hallituksen sädekehä. Markkinointivastaavan tehtävänä on pitää huolta CIA:n imagosta lähinnä sosiaalisen median avulla käyttämällä CIA:n instagramia, snapchattiä, twitteriä ja tarvittaessa facebookia. Tehtäviin kuuluu myös tapahtumatekstien kirjoittaminen ja TuKYn englannin kielisen viestinnän valvominen. Markkinointivastaavan tärkein tehtävä on kuitenkin heittää vuoden aikana huikeita (ja ei niin hyviä) ideoita, joita erityisesti puheenjohtaja joutuu useamman kerran tyrmäämään, ja pitkittää kokousten kestoa ja muuta järjestelyä ylimääräisellä höpöttelyllä.

Lisää infoa?
Minna Goyal (puheenjohtaja 2016) minna.goyal@tuky.fi
Saara Gratschev (puheenjohtaja 2017) saara.gratschev@tuky.fi