Eihän se hyvin tainnut mennä, ainakaan opiskelijan näkökulmasta, jos MercaTalksia on uskominen.

Tämän blogikirjoituksen tarkoituksena ei ole syyttää mitään tiettyä tahoa vaan pikemminkin toivoa parempia käytäntöjä tulevaisuuteen. Kohdeyleisö on sekä opiskelijat että opetushenkilökunta, ja avoin keskustelu asiasta enemmän kuin tervetullutta. Uskon, että tarkoitusperät kaikilla ovat aina olleet hyvät, mutta ymmärrys yleiskuvasta riittämättömällä tasolla.

Ensinnäkin lista järjestettävistä kesätenteistä. Opiskelijoiden tulee hakea kesätukea mielellään jo toukokuun puoliväliin mennessä, jotta Kela ehtii hakemukset käsitellä ja maksaa tuet heti kesäkuun alussa. Ne, jotka käyvät töissä kesällä (karkea arvio väh. 3/4) tarvitsisivat myös tiedon alkukesän tenteistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voivat suunnitella työvuoronsa sen mukaisesti. Tänä vuonna ensimmäinen lista kesätentistä julkaistiin vasta 23.5. Aikaisempina vuosina kesätentit ovat olleet johtokunnan esityslistalla hyväksyttävänä, mutta byrokratian vähentämiseksi nykyään riittää, että laitokset itse päättävät omistaan. Ojasta allikkoon – opintotoimiston laitoksille antamia aikarajoja ei noudatettu, ja edelleen on ”keskusteluja käynnissä”. Opiskelijat eivät vieläkään ole varmoja mitkä tentit ovat kesällä auki.

Toisena huomiona käytetyt perustelut kesätentittömyydelle. Useimmiten kuulee kahta perustelua, miksi ei järjestetä kesätenttejä: 1. ”Vain extraa opiskelijoille, kyllä kolmen tenttikerran pitäisi riittää” ja 2. ”Miksi järjestää, kun ilmoittautuneista vain murto-osa saapuu, ja heistäkin suurin osa liian vähäisellä valmistautumisella”. Ensinnäkin kyllä, kyse on ylimääräisestä tenttikerrasta, jota ilmankin opiskelijoiden pitäisi pärjätä. Tässä vaiheessa on kuitenkin nostettava esiin OKM:n asettamat tavoitteet nopeista valmistumisajoista ja ympärivuotisesta opiskelusta, sekä Kelan opiskelijoille yhä tiukentuvat vaatimukset. Eikö olisi kauppakorkeakoulunkin etu mahdollistaa joustavat opinnot ja sitä kautta nopeampi valmistuminen? Toisekseen, nykyään kaikilla aineilla (pl. matemaattiset aineet sekä tietyt kielet) on mahdollisuus järjestää tentti sähköisesti. Tällöin suoritus ei ole tiukasti aikaan ja paikkaan sidottu, jolloin opiskelija voi sen helpommin ajoittaa itselleen sopivaan aikaan. Uskon, että tuloksetkin ovat todennäköisesti tällöin paremmat. Opiskelijoillakin on totta kai vastuu ja muistuttaisinkin kaikkia opiskelijoita (ja itseäni), että ilmoittauduttuani tenttiin, myös menen sinne ja mielellään hyvin valmistautuneena! Kukaan ei halua valmistella tenttejä tyhjille saleille.

Mitä tulee puolestaan kesätenttikyselyyn ja opiskelijoiden toiveisiin. Kesätenttejä on yleensä saanut toivoa neljää kappaletta per opiskelija. Mututuntumalla sanoisin, että suosituimpia ovat y-kurssit, sillä niiden osallistujamäärät ovat suuremmat kuin millään muulla kurssilla. Yksittäisten peruskurssien tai syventävien kurssien keräämät ”toiveäänet” ovat hyvin pieniä, sillä kurssille osallistuvien määrät ovat huomattavasti pienempiä ja äänet hajaantuvat useammalle eri kurssille. Toiveiden lukumäärään tulisikin suhtautua kurssin osallistujamäärään suhteuttaen.

Johtokunnassa istuneena, ja muutenkin paljon opiskelijoiden edunvalvontaa tehneenä tiedän, että henkilökunnalla on kovat paineet säästämisen, itsensä kehittämisen ja tutkimuksen suhteen. Me opiskelijat kärsimme paineista, kun toimeentulomme on yhä haastavampaa, valmistua pitäisi nopeammin ja kurssivaatimukset kiristyvät. Uskonkin jälleen kerran yhteistyöstä löytyvän avaimen menestykseen ja toivon, että virheistä opitaan!

Lopuksi vielä erityismaininta tietojärjestelmätieteen aineelle, joka järjestää kesällä seitsemän (7) kesätenttiä, minkä lisäksi kesäopinnoista löytyy viisi (5) kurssia! Myös muutamissa muissa aineissa nähtiin erinomaista aktiivisutta – toivottavasti mahdollisimman moni opiskelija ottaa näistä hyödyn irti!

 

Aurinkoista kesää,

Ann-Sofie Leimu
Johtokunnan opiskelijajäsen