TuKY-listalla on ilo ja kunnia esittää kauppatieteiden ylioppilas Aku Kähköstä Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2013.

Aku on ehtinyt kerätä laajaa kokemusta ylioppilaskuntatoiminnasta mm. Turun KY:n hallituksen jäsenenä. Määrämuotoiset esitykset TYYn hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi ilmestyvät ylioppilaskunnan internetsivuille osoitteeseen www.tyy.fi. Tietoa hallitusvalintaprosessista löytyy tämän linkin takaa http://www.tyy.fi/ylioppilaskunta/hallitus/hallitushaku.

Alla Akun esittäytyminen ja teesejä ensi vuoden hallitustyöskentelyyn.

Aku Kähkönen

Arvoisat kuntalaiset,

Olen toisen vuoden laskentatoimen pääainelukija ja sivuaineenani on talousmaantiede. Olen 21-vuotias, kaksikielinen kauppatieteiden ylioppilas ja aloitin opiskeluni Turun kauppakorkeakoulussa 2010, kuluneen vuoden olen viettänyt varusmiespalvelustani suorittaen. Haen TYYn hallitukseen, koska haluan ensi vuoden valvoa turkulaisten opiskelijoiden etuja ja hyvinvointia yliopistossa ja kotikaupungissamme korkeimmalla mahdollisella tasolla. TYYn hallituksessa minua kiinnostavat haastavat ylioppilaskuntatehtävät sekä mahdollisuus ajaa moniäänisen jäsenistömme yhteisiä etuja ennakkoluulottomasti ja rakentavasti. Minulla on tähän erinomaiset edellytykset.
Henkilönä olen optimistinen ja avoin, suhtaudun työhön pitkäjänteisesti ja vakavasti, sekä olen sitoutunut opiskelijatoimintaan ja edunvalvontaan täyspainotteisesti. Pyrin olemaan laajakatseinen ja perehdyn päätettäviin asioihin huolellisesti.
Koko elämääni ovat tahdittaneet luottamustoimet, joihin kuuluvat mm. lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajuus, lukion johtokunnan jäsenyys, Turun KYn hallituksen jäsenyys sekä liikuntajaoston puheenjohtajuus ja viimeisimpänä reserviupseerikurssin hallituksen talousvastaavana toimiminen. Aikaisempi toimintani hallituksien jäsenenä ja puheenjohtajana ovat antaneet minulle hyvän tuntemuksen kokoustekniikasta ja ryhmädynamiikasta. Täten lähtökohdat TYYn hallituksessa toimimiseen ovat erinomaiset.

 

Vahva näkemys TYYn kehittämisestä

1. Osallistaisin TYYn valiokunnat ja antaisin niille oikeasti valtaa ja mielekästä tekemistä. Tällä hetkellä valiokunnissa toimii paljon osaavia ja innostuneita opiskelijoita, mutta valiokuntien vaikutusmahdollisuudet ovat loppujen lopuksi heikohkot. Avoimempi asioiden valmistelu hyödyntäisi tätä potentiaalia paremmin, ainakin kun hallituksen jäsenet tuppaavat ylityöllistymään.

2. TYYn toiminnan tehostaminen. Suurin osa TYYn piirissä tapahtuvasta opiskelijatoiminnasta on alayhdistysten toteuttamaa. Sen sijaan, että TYY pyrkisi lisäämään omaa päivittäistä opiskelijatoimintaansa, tulisi ylioppilaskunnan hallituksen tukea ja luoda edellytykset laadukkaalle ja runsaalle alayhdistysten tuottamalle toiminnalle sekä edunvalvonnalle. Jäsenpalveluiden painottamisen sijaan tulisi järjestöpalveluja painottaa, jotta ylioppilaskunta pääsisi mahdollisimman lähelle noin 15 000 jäsentään. Toiminnan tason nostaminen olisi mahdollista panostamalla entistä enemmän alayhdistyksille järjestettäviin koulutuksiin, joissa uusia ylioppilaskuntatoimijoita sparrattaisiin esimerkiksi aktiivien hankkimisessa, taloudenpidossa, varainhankinnassa ja yliopiston päätöksentekoon vaikuttamismahdollisuuksissa.

3. Ylioppilaskunnan kasvot ulospäin ovat hallituksen. Hallituksen tulee näkyä ja kuulua ylioppilaskunnan joka kolkassa, oli se kummalla puolella Rehtorinpellonkatua tahansa tai filiaaleissa. Koska TYY ajaa koko jäsenistönsä etuja on myös Turun kauppakorkeakoulun jäsenistö osallistettava yo-kunnan toimintaan ja yhteisiin päämääriin pyrkimiseen. Hallituksen on oltava avoin uusille toimintatavoille ja oltava vaivattomasti lähestyttävissä. Hallituksen tulee kuitenkin kunnioittaa tiedekuntajärjestöjen ja Turun KY:n tuntemusta ja erityisosaamista omien yksiköiden hallinnon tuntemuksessa. On aika parsia viimeisetkin reiät ylioppilaskunnan sisällä ja yhdistää lopullisesti Rehtorinpellonkadun molemmilla puolin olevat opiskelijat yhteisen ylioppilaskunnan pariin.

 

Toivoen antoisaa vuotta Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa 2013

Aku-Mathias Kähkönen